Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
fudo konjevic

INTERVJU: Fuad Konjević, direktor OŠ Ključ

  1. Možete li nam predstaviti OŠ “Ključ”, koji su ključni projekti koje ste realizirali ?

Osnovna škola počela je sa radom 30.oktobra 1995.godine pod tadašnjim nazivom osnovna škola “Ključ”, a po odluci tadašnjeg Ratnog predsjedništva. Početak rada osnovne škole organizovan je sa ukupno 128 učenika, svrstanih u 8 odjeljenja od 1-8 razreda. Odgojno-obrazovni proces izvodilo je 8 nastavnika. Ubrzo dolazi do masovnijeg povratka stanovništva u Ključ, a time i djece, te je broj učenika naglo počeo da raste, što je uslovilo i povećanje broja odjeljenja..Kraj školske 1995/96.godine dočekali smo sa ukupno 862 učenika svrstanih u 28 odjeljenja od 1-8 razreda.

Osnovna škola “Ključ” Ključ nizala je mnoge uspjehe, kako u odgojno – obrazovnom procesu sa učenicima tako i u radu slobodnih aktivnosti učenika. Brojna su priznanja, pohvale i diplome stizale u ovaj vrijedni kolektiv učenika i uposlenih radnika. Nekoliko  puta škola je i zvanično proglašavana kao nauspješnija osnovna škola na kantonu. Hol ove škole krase brojne pohvale, priznanja i diplome od općinskog, kantonalnog do državnog nivoa koje su učenici ove škole osvojili u raznim oblastima takmičenja organizovanih  u znanju , kulturno-umjetničkim , sportskim i drugim aktivnostima

Škola je nosilac i Plakete „15 septembar“ najvišeg općinskog priznanja koje joj je dodijeljeno 15. septembra 2000. godine na Dan općine Ključ za ukupan doprinos u obnovi i razvoju općine te unapređenju osnovnog odgoja i obrazovanja kao i za  uspješan i plodonosan rad.

Osnovna škola “Ključ”  i danas,  je jedna uzorna odgojno-obrazovna ustanova koja u svom sastavu, pored centralne škole , ima i jednu područnu školu / u Humićima. To je kolektiv sa ukupno 48 uposlenih radnika,  od kojih nastavni proces izvodi 32 stručno ospsobljena nastavnika. U školi, pored redovnog odgojno-obrazovnog procesa, organizovan je i rad dopunske i dodatne nastave, te slobodnih aktivnosti učenika. U školi djeluje 15 sekcija iz oblasti kulturno-umjetničkog, dramskog ,  tehničkog,  sportskog i drugog stvaralaštva.

U školsku 2018/2019.godinu, pored niza poteškoća objektivne prirode, ulazimo dosta ambiciozno s nadom da ćemo, uz svesrdno zalaganje svih članova kolektiva, postići dobre rezultate.

 Implementirani projekti

Kada je riječ o projektima iznijet ću samo one projekte koji su realizirani od dana kada sam ja preuzeo dužnost direktora naše škole, znači zadnjih 5 godina

2014.godina – 15.000,00 KM- rekonstrukcija i investiciono održavanje (zamjena i ugradnja PVC stolarije na objektu centralne škole u Ključu) – finasirala Vlada USK

 2015.godina – ukupna sredstva 7.000,00 KM od toga:

 „Civitas” sekcija naše škole, uspjela je prikupiti donatorska sredstva u visini od 3.000,00 KM za izgradnju pristupne rampe namjenjene osobama u invalidskim kolicima

 2.500,00 KM nabavka sredstava za izgradnju toaleta namjenjenog za djecu sa poteškoćama u razvoju – finansirala Međunarodna organ. Save the Children (Čildren)

1.500,00 KM, nabavka lektire za školsku biblioteku – vlastiti prihodi

2016.godina – ukupna sredstva 4.830,00 KM od toga

                        2.630,00 KM nabavka lektire za školsku biblioteku,

                        Finansiralo federalno ministarstvo obrazovanja

1.600,00 KM izgradnja dječijeg igrališta namijenjenog za djecu sa poteškoćama u razvoju

            Finansirala Međun.org. Save The Children (Čildren)

600 KM  „Civitas” sekcija naše škole  izgradnja dječijeg igrališta namijenjenog za djecu sa poteškoćama u razvoju – vlastiti prihodi

2018.godina – 21.353,00 KM- rekonstrukcija i investiciono održavanje (zamjena i ugradnja PVC stolarije na objektu centralne škole u Ključu) – finasirala općina Ključ

2018.godina – ukupna sredstva 1.000  KM

                        Projekat “Biti eko je cool “ (projekat je u toku )

                        Financira ministarstvo za građenje i prostorno uređenje USK-a

2.Koliko učenika trenutno pohađa vašu školu i kakva je saradnja sa roditeljima

U ovoj šk.god. nastavni proces pohađa 413 učenika svrstanih u 20 odjeljenja od čega je 18 čistih odjeljenja i 2 kombinirana odjeljenja u PŠ Humići.

Kada je u pitanju saradnja porodice i škole mogu slobodno kazati da je na visokom nivou, jer mi ne možemo funkcionisati jedni bez drugih.  Škola u cilju ispravnog odgoja i obrazovanja mlade generacije, pored svega mora poznavati životne i radne uslove svakog učenika, njihovu porodicu, socijalno i drugo stanje učenika i u skladu s tim preventivno djelovati prema učenicima. Uslov ovim i drugim preventivnim mjerama i postupcima, svakako je saradnja porodice i škole.

Neki od vidova naše saradnje su:

– održavanje općeg roditeljskog sastanka svake godine

– roditeljski sastanci odjeljenja sa razrednikom

– individualne informacije za roditelje

– održavanje sastanaka Vijeća roditelja

3.Da li je i koliko zastupljena inkluzivna nastava u školi ?

Unkluzivna nastava u našoj školi zastupljena je u punom kapacitetu. Trenutno nastavu pohađa 8 učenika sa poteškoćama u razvoju, od toga 5 učenika ima svog asistenta u nastavi koji im svakodnevno pomaže pri savladavanju prilagođenog NPP-a. Naš objekat je takođe prilagođen tim učenicima, kojima smo obezbijedili pristupnu rampu, vanjsko igralište i toalet.

4.U cijeloj zemlji je primjetan odlazak djece. Kakvo je stanje u našoj općini i kako se to odražava na vaš rad ?

Nažalost to je činjenica. Kada je u pitanju naša škola ja sam vršio uvid u brojno stanje učenika u zadnjih 10 godina i došao do poražavajućih podataka.U šk.2006/2007. godini imali smo 1081-og učenika, a danas imamo 413 učenika. Razlika je 668 učenika, odnosno izgubili smo čitavu jednu školu učenika. Od početka ove šk.godine do danas već je otišlo 9 učenika, što znači trenutno stanje nije više ni 413 nego 404 učenika.

Odlaskom djece smanjuje se i broj radnih mjesta, odnosno stvara se tehnološki višak uposlenika što se odražava na nas kao kolektiv.

5.Dugo godina ste radili kao učitelj. Trenutno ste na čelu ive javne ustanove. Kakva iskustva nosite iz perioda kad ste učenicima držali časove ?

Pa je sam sa učenicima u kontaktu direktno ili indirektno punih 30 godina.Svakom poslu, kojeg sam obavljao, nastojao sam da  obavljam krajnje savjesno i odgovorno. Moram priznati, da sam se najprijatnije osjećao kada sam radio u razredu sa djecom. Sa djecom ti nikada ne može biti dosadno. Oni ti daju pokretačku snagu i volju za rad. Oni te raspolože i kada nisi raspoložen. Oni u tebi vide idola kojeg oponašaju, kojima treba da služiš kao pozitivan primjer, a nadasve od tebe očekuju da ih naučiš, odgajaš, pružiš znanje i razviješ pozitivne osobine ličnosti. To je velika odgovornost koju moraš kao takvu da prihvatiš u radu sa djecom.

Za čitav svoj radni vijek nikada nisam ni pomislio, a kamoli zažalio što sam prosvjetni radnik. I kada bi ponovo mogao da biram zanimanje, ponovo bi izabrao poziv prosvjetnog radnika