Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
enisa

INTERVJU:DIREKTORICA JU DJEČIJI VRTIĆ “LJILJAN” KLJUČ – ENISA ŠISTEK

 

  1. Koja je vaša funkcija u JU Dječiji vrtić „Ljiljan“ ?

Ja sam Enisa Šistek, na fukciju direktora sam imenovana 01.aprila 2017. godine. Napominjem da sam u ovoj ustanovi radila 30 godina na mjestu odgajatelja, što znači da sam dosta upućena u način rada ove ustanove.

Ustanova nosi naziv: Dječiji vrtić „Ljiljan“ Ključ. To je javna ustanova čiji osnivač je Skupština Unsko-sanskog kantona.

 

Predstavite rad ove ove JU-ove?

Vrtić je sa radom počeo davne 1976. godine.  vrtić raspolaže sa 3 odgojno-obrazovne grupe:

– mlađa mješovita

– srednja mješovita

– starija grupa, u kojoj borave i djeca produženog boravka – to jest djeca koja pohađaju prvi razred osnovne škole.

Brojno stanje djece je od 80 do 90 djece.

 

Koliko je zaposlenih i sa kakvim kadrom raspolažete?

Da bi ustanova funkcionisala potrebno je imati određeni kadar, što znači da vrtić raspolaže sa 12 zaposlenih: odgajatelji, kuhar, spremačice, kućni majstor – ložač, sekretar i direktor.

 

Kakvi su uslovi rada i za boravak djece u vrtiću i da li ste imali neke pomoći kada su u pitanju projekti koji su pomogli radu ove ustanove?

Pored zaposlenih, da bi vrtić funkcionisao potrebno je stvoriti i uslove za rad i boravak naših najmlađih.  Smatram da je bitno napomenuti da se radi i na tom polju. Imali smo sreću da nam je tika (turska humanitarna organizacija) 2015. godine renovirala kompletnu ustanovu, što nam je mnogo značilo jer je zgrada vrtića dosta stara.  U ovom projektu nam je pomogao naš načelnik općine, gospodin Nedžad Zukanović.  Napominjem da nam je ovaj projekat mnogo značio kako našim najmlađim, tako i nama zaposlenima, jer su uslovi rada puno bolji. Kad smo već kod projekata smatram da je bitno napomenuti da smo takođe aplicirali na javni poziv kojeg je objavilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.  Bilo je pet programa, a mi smo aplicirali na program koji nosi naziv: „Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja“, te smo mu dali naziv „Pomozimo najmlađima“ i odobrena su nam sredstva u iznosu od 7000,00 km.  ta su nam sredstva itekako dobrodošla jer smo obnovili dječije stolice, tv prijemnike kao i neka od didaktičkih sredstava.

Pored navednih projekata, takođe nam je grupacija prevent prošle godine donirala namještaj koji nam je itekako dobro došao da obnovimo naš stari namještaj.  Između ostalog radi se o dječijim stolovima i dječijim klupicama, radnim stolovima i stolicama za odgajatelje, komoda za našu biblioteku, oramar za posteljinu te namještaj za kancelariju sekretara koristim priliku da se preventu još jednom srdačno zahvalim.

 

Koliko su vam pomogli svi ovi projekti?

Svi ovi i slični projekti itekako dobro dođu da nam djeca što više uživaju dok borave u vrtiću.  mi svi znamo koliko vrtić dobro dođe za djecu predškolskog uzrasta te ću se potruditi u kratkim crtama da kažem koji je cilj i definicija predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Šta je cilj predškolskog odgoja i obrazovanja?

Cilj predškolskog odgoja i obrazovanja jeste taj da se najmlađoj generaciji osiguraju svi uslovi za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj kao i uspješan dalji odgoj i obrazovanje.

Da bi se ovo sve postiglo sa djecom u dobi od treće godine do polaska u školu potrebne su sljedeće forme rada:

– samostalne aktivnosti po dječijem izboru

– usmjerene aktivnosti

– kombinovane aktivnosti

Kod ovih usmjerenih aktivnosti napominjem da djeca prolaze kroz sve oblasti kao što su:

– tjelesni i zdravstveni odgoj

– upoznavanje okoline

– razvoj govora

– razvijanje početnih matematičkih pojmova

– likovni odgoj

– muzički odgoj

Takođe napominjem da su sve ove aktivnosti prilagođene dječijem uzrastu, te se iste realizuju kroz igru, to jest, po planu i programu rada.

Dnevne aktivnosti za djecu od jedne do tri godine su:

– igra i dječije aktivnosti

– njega i hranjenje

– zadovoljavanje higijenskih i fizioloških potreba te spavanje (odmor).

Koristim priliku da kažem: kad je hrana u pitanju da se trudimo da je prisutna zdrava hrana koja je prilagođena uzrastu djeteta.

 

Kakva je saradnja sa društvenom zajednicom?

Napominjem da imamo odličnu suradnju sa društvenom zajednicom, što znači da učestvujemo u mnogim javnim nastupima kako kulturnog tako i humanitarnog karaktera, kao i drugim nastupima vezanim za državne i vjerske praznike koji se obilježavaju u našoj općini.  takođe, organizujemo „kestenijadu“ – našu tradicionalnu manifestaciju, gdje se trudimo da počastimo vrućim kestenom kako najmlađe tako i ostale građane.

 

Pored kestenijade da li imate još nekih aktivnosti u toku godine?

Takođe, organizujemo jednodnevne izlete pored rijeke Sane, kako bi naša djeca uživala u roštiljadi u prirodi.

Svaku školsku godinu završavamo odlaskom na more (dječije selce) gdje djeca uživaju u igrama na vodi sa djecom drugih vrtića.

Smatram da je bitno napomenuti da naši odgajatelji redovno učestvuju na svim seminarima i edukacijama vezano za njihov rad, kako bi što uspješnije obavljali svoj posao.