Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
FAHRO ĆEMAL

INTERVJU: Fahrudin Ćemal-Komunalno vodni inspektor Općine Ključ

OBZIROM DA JE NA PREDHODNOJ SJEDNICI  OPĆINSKOG VIJEĆA USVOJEN IZVJEŠTAJ  O RADU KOMUNALNO VODNOG INSPEKTORA OBAVILI SMO RAZGOVOR SA INSPEKTOROM FAHRUDINOM ĆEMAL

  1. KOJE SU NADLEŽNOSTI KOMUNALNO VODNOG INSPEKTORA?

Inspekcijski postupak inspektor provodi prema Zakonu o inspekcijama FBiH i Zakonu o inspekcijskim poslovima USK-a I Zakon o organizaciji organa uprave koji reguliše odredbe o inspekcijskom nadzoru. Inspekcijski nadzor Komunalno vodnog unspektora se provodi prema odredbama  Zakona o komunalnim djelatnosima USK-a,Odlukama Općinskog vijeća koje tretiraju oblast upravljanja otpadom, Zakonu o vodama USK-a,Odlukama I pravilnicima općinskog vijeća koje tretiraju oblast voda, Zakona o cestama F BiH ,Zakon o korištenju I upravljanju I održavanju zajedničkih dijelova I uređaja zgrada kolektivnog stanovanja.

  1. KOJI SU TO GORUĆI PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSREĆETE U SVOM RADU I KOJI SU TO PROBLEMI NA KOJE GRAĐANI NAJVIŠE UKAZUJU?

Problemi iz komunalne djelanosti su problemi odlaganja smeća, održavanje javnih površina posebnim osvrtom održavanja I uređenja površina koje služe kao ograde (živce) I drvoredi stabala do putnih komunikacija, održavanje puteva kako u ljetno tako i u zimsko vrijeme te psi lutalice.

  1. KOJE JE NAJOPTIMALNIJE RIJEŠENJE ZA PSE LUTALICE?

Jedno od riješenja problema sa psima je poziv koji je upućen građanima da se prijave u što većem broju radi udomljavanja pasa. Kontinuirano se radi na tretmanu kastracije ,sterilizacije I označavanja pasa. Potrebno je naglasiti da sve službe rade u saradnji  (inspektor, policija,načelnik, fond,veterinarske stanice, JKP “RAD”  )

4. KOJI SU KLJUČNI CILJEVI U NAREDNOJ GODINI,NA ŠTA ĆETE STAVITI AKCENAT KADA JE U PITANJU VAŠ RAD?

Akcenat će biti riješenje Ižnice  kao kolektora našeg grada, čišćenje Ižnice,izgradnja projektne dokumentacije za izgradnju kolektora I označavanje javnih površina u saradnji sa nadležnim službama.