Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
POSAO

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA za učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“

U cilju realizacije projekta ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“ koji se implementira u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj – D4D”, koji predstavlja projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH, Općina Ključ i firma DOO „KOFIX“ Ključu svrhu realizacije navedenog projekta, a za podsticaj zapošljavanja i unaprijeđenja lokalnog razvoja raspisuju:

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

za učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“

 Projektom je predviđen transfer znanja, vještina i tehnologija u odgovarajućim zanimanjima u partnerstvu sa dijasporom, što za krajnji rezultat treba da ima povećanje konkurentnosti nezaposlenih lica na lokalnom tržištu rada i povećanje stope zaposlenosti mlađih osoba.

U smislu ovog Programa:

  • Obuka je sticanje znanja i vještina za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju kompanije DOO „KOFIX“ Ključ.
  • U izradi i provođenju Programa stručne edukacije obuhvaćena je stručna osposobljenost zaoperatera na izradi i montaži PVC i aluminijske stolarije.
  • Program obuke će trajati ukupno 80 sati, odnosno 10radnih dana.

Nezaposlene osobe koje žele učestvovati u ovom programu dužne su:

  • podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti na protokolu firme DOO „KOFIX“ Ključ, Industrijska zona u Velagićima, ili putem web stranice Općine Ključ, opcina-kljuc.ba
  • uz aplikaciju priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte, CIPS prijavu boravka na području općine Ključ i uvjerenje o prijavi na evidenciji i da je još uvijek na evidenciji Općinskog biroa rada Ključ.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana, odnosno od 28.01.2019. godine do 06.02.2019. godine.

Aplikacije, sa potrebnom  dokumentacijom, podnose se neposredno na protokol firme DOO „KOFIX“ Ključ,Industrijskazona u Velagićima,Ključ,ilipreporučenopoštomnanavedenuadresusa napomenom: Učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevemobitela: 061 167 009, 061 167 556, 061 203 656 i na e-mail kofixdoo@bih.net.ba