Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
aa

JKP „RAD“ d.o.o. Ključ realizuje projekat „Jačanje kapaciteta za sakupljanje iskoristivog i komunalnog otpada“ – nabavljeno 38 kontejnera od 1.100 litara

JKP „RAD“ d.o.o. Ključ je posjetio općinski načelnik, Nedžad Zukanović gdje se razgovaralo o aktivnostima koje će zajedno općina Ključ i JKP „RAD“ d.o.o. Ključ u narednom periodu realizovati u cilju poboljšanja komunalnih usluga odvoza otpada. S tim u vezi općina Ključ je provela zakonsku proceduru odabira najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju niša na području grada Ključa, na 12 mikro lokacija koje su predviđene projektnom dokumentacijom i urbanističkom saglasnosti općine Ključ, te će i jedan broj niša opremiti i kontejnerima, a sredstva su obezbjeđena putem projekta „Izgradnja niša (mikro lokacija za kontejnere za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada) i nabavka kontejnera na području općine Ključ“ kojeg je odobrilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. JKP „RAD“ d.o.o. Ključ realizuje projekat „Jačanje kapaciteta za sakupljanje iskoristivog i komunalnog otpada“ odobrenog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, te je izvršilo nabavku 38 kontejnera od 1.100 litara za opremanje niša. Od toga 24 kontejnera su za papir i plastiku, a 14 kontejnera za miješani komunalni otpad. Prema riječima direktora, Šabana Koljića JKP „RAD“ d.o.o. Ključ je početkom godine provelo proceduru javne nabavke, te će u sklopu istog projekta biti izvršena nabavka 564 žute kante od 120 litara i kontejner sa sanitarnim čvorom za Reciklažno dvorište. Kante će biti podijeljene domaćinstvima za odlaganje ambalažnog otpada. Također direktor bi se zahvalio na podršci Osnivaču tj. općini Ključ i upravljačkim strukturama Preduzeća, Nadzornom odboru i Skupštini u realizaciji navedenog projekta. Direktor se zahvaljuje i svim radnicima koji su učestvovali u pisanju projekta i provođenju procedure u vezi realizacije.

ff

sss

hhh

ddd