Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
4

JKP „RAD“ d.o.o. KLJUČ U SARADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH REALIZOVALO PROJEKAT „NABAVKA OPREME ZA PRIMARNO ODVAJANJE OTPADA“

Fond  za zaštitu  okoliša  FBiH  je  9.11.2018.godine  objavio  Javni konkurs  za dodjelu  sredstava u vidu  finansijske pomoći  kao podrška realizaciji programa, projekata  i sličnih aktivnosti iz područja  zaštite okoliša  za  2018.godinu.

JKP „RAD“ d.o.o. Ključ je  apliciralo na  ovaj  javni  konkurs   s projektom „Nabavka opreme  za  primarno  odvajanje otpada“.  Projekat   je  prošao  sve  procedure   u  pogledu  pravno-tehničke  ispravnosti  i   ocijenjen   pozitivno.    Ugovorom kojeg  su potpisali  direktor  Fonda za zaštitu okoliša, Fuad  Čibukić   i  Šaban Koljić, direktor JKP“RAD“ d.o.o. Ključ  21.03.2019.godine  su odobrena sredstva od 20.000 KM za realizaciju ovog projekta.

Sa realizacijom projekta smo započeli odmah po potpisivanju Ugovora  i nakon provedenih potrebnih procedura po Zakonu o javnim nabavkama BiH projekat je realizovan 21.juna 2019.godine. Po  dinamičkom planu je bilo predviđeno da je potrebno šest mjeseci za realizaciju projekta, a uz maksimalni vlastiti angažman uposlenika u JKP“RAD“ d.o.o. Ključ projekat je završen  u  roku od tri mjeseca.

Projekat je    finansiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Vrijednost projekta je cca 27.000,00 KM.   Fond za zaštitu okoliša FBiH  je odobrio 20.000,00 KM, a preostali iznos od cca 7.000,00 KM su  vlastita sredstva JKP“RAD“ d.o.o. Ključ.

Izvršena  je  nabavka sljedeće opreme :

  • pokretna traka dužine  7 m i širine 80 cm
  • usipni koš zapremine 3 m3 za skladištenje i doziranje otpada  i
  • 10 metalnih velikih otvorenih kontejnera od 5 m3.

Oprema je instalirana u  Reciklažno  dvorište.

Prema riječima direktora, Šabana Koljića JKP“RAD“ d.o.o. Ključ će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima unapređenja opreme u preduzeću, a što će imati za cilj olakšanje i unaprijeđenje uslova rada i poboljšanja komunalnih usluga našim korisnicima.

Ovome se može dodati i informacija da je JKP“RAD“ d.o.o. Ključ i ove godine apliciralo sa novim projektom prema Fondu za zaštitu okoliša FBiH a čije rezultate očekujemo u skorije vrijeme.

5

2

 

1

JKP“RAD“ d.o.o. Ključ