Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
stipendije.natjeaj

JU „Centar za socijalni rad“ Ključ vrši dodjelu novčane pomoći za studente

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

KLJUČ

 

 

Broj: 35-117/17                                                                          

Datum: 25.09.2017.godina

Na osnovu člana 39. Pravila JU „Centar za socijalni rad „ Ključ i člana 37. Odluke o izvršenju Budžeta općine Ključ za 2017.godinu broj: 05-02-358-1/17 od 28.02.2017.godine, vršilac dužnosti direktora JU „Centar za socijalni rad“ Ključ, donosi

 

O D L U K U

o dodjeli novčane pomoći za troškove školovanja studenata za akademsku 2016/2017.godinu

 

Član 1.

            JU „Centar za socijalni rad“ Ključ, vršit će dodjelu novčane pomoći za troškove školovanja redovnih studenata fakulteta i visokoškolskih ustanova od I do VI godine studija (odnosno prvog i drugog ciklusa studija) u BiH i inostranstvu za akademsku 2016/2017. godinu.

 

Član 2.

Pravo na novčanu pomoć za troškove školovanja studenata imaju:

 • redovni studenti fakulteta i visokih škola od I do VI godine (odnosno prvog i drugog ciklusa studija), koji su u akademskoj godini prvi put upisali godinu studija za koju podnose zahtjev;
 • studenti koji nisu u statusu apsolventa;
 • studenti koji imaju prebivalište na području općine Ključ i
 • studenti koji nisu korisnici stipendija ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava budžeta Vlade USK ili drugih davaoca.

 

Član 3.

Po podnošenju zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za troškove školovanja studenata, JU „Centar za socijalni rad“ Ključ, donosi rješenje o dodjeli navedene novčane pomoći.

 

Član 4.

Rok za podnošenje zahtjeva je 21 dan od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Član 5.

Uz zahtjev za dodjelu novčane pomoći za troškove školovanja studenata, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS);
 • Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da u akademskoj 2016/2017. godini nije bio korisnik stipendije ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava budžeta Vlade USK ili drugih izvora;
 • Potvrda sa fakulteta da je u akademskoj 2016/2017. godini bio redovan student koji je prvi put upisao godinu studija za koju podnosi zahtjev;
 • Tekući račun studenta.

 

Navedena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci, te je istu neophodno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Član 6.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči ovog Centra i općine Ključ, putem Radio Ključa, te web stranice općine Ključ (www.opcina-kljuc.ba) i Radio Ključa (www.media-kljuc.ba).

 

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Dostavljeno:

 1. Općina Ključ
 2. Radio Ključ
 3. Oglasna ploča Centra
 4. Predmet
 5. a/a

 

 

 

 

 

 

V.D. Direktor-ica

                                                                                                            

                                                                                                               Maida Đođić, dipl.scr.