Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
AA

KLJUČ: ODRŽAN SASTANAK GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Danas je u Ključu u zgradi Općine Ključ održan sastanak na temu unaprijeđenja rada Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Domaćin skupa je bio gospodin Nedžad Zukanović, načelnik općine Ključ koji je u uvodnom dijelu pozdravio i uputio dobrodošlicu svim prisutnim.

Teme sastanka su bile: Akcioni plan Saveza, Zakon o pripadnosti  javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, saradnja jedinica lokalne samouprave sa područja Unsko- sanskog kantona sa Savezom i druga tekuća pitanja.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine će u narednom periodu raditi na novom Akcionom planu u koji će biti uvršteni prijedlozi njegovih članica, općina i gradova. U budućem periodu plan je posjetiti sve jedinice lokalne samouprave,prvenstveno načelnike, u Federaciji Bosne i Hercegovine i bazirati se na probleme sa kojima se susreću.

Na dnevnom redu našla se i informacija o Analizi pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH .

Poruke koje će kontinuirano biti artikulirane prema krucijalnim protagonistima i subjektima u procesu javnog zagovaranja izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH predstavljaju sublimaciju analize problema i argumentacijske platforme za jačanje finansijske pozicije JLS u BiH, te reflektiraju fundamentalne stavove jedinica lokalne samouprave u pogledu tretirane problematike:

  1. JLS  u FBiH otplaćuju vanjski dug viših razina vlasti
  2. Prihodi od neizravnih/ indirektnih poreza raspoređeni JLS ne prate proporcijonalno porast  prihoda od neizravnih /indirektnih poreza na razini FBiH i razvoj ekonomije.
  3. Prihodi JLS nisu usklađeni  s njihovim potrebama i potrebama građana za javnim uslugama i infrastrukturom
  4. JLS U FBiH ne mogu ispunjavati svoje osnovne funkcije, jer im se prenose nove nadležnosti i funkcije bez prenosa sredstava za njihovo izvršenje…

LL

GG

DD

FF