Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
SPORT

KLJUČ: SPORTSKI ŽIVOT I NAJBOLJI SPORTAŠI U 2019. GODINI

Sportski savez općine Ključ, je sportska institucija registrirana je kod Ministarstva pravde USK pod brojem: 01-78/96 dana 07.06.1996.godine kao nevladina organizacija i registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama.

Sport se u svijeti i kod nas tretira kao djelatnost od posebnog društvenog interesa. On je najneposrednije sredstvo produkovanja ekonomoskih relevantnih faktora, kao i oblast uspješnih uključivanja u tržište sportskih, i ne samo sportskih, vrijednosti.

Sprot ima snažnu afirmativnu i kulturnu vrijednost jedne države i grada. Ako se država i grad zainteresovani za dobrobit građana, oni su zainteresovani i za jačanje sportskog pokreta u društvu, stvarajući uslove za sportske asocijacije i omogućavanje i ispunjenje njihove zadaće.

Osnovni cilj sporta je postići što veću uključenost građana u sportske aktivnosti. Međutim, to ne znači kroz organizovanost takmičenjima da streme ka vrhunskim ostvarenjima, jer i rekreacija i školski sport imaju veoma važnu ulogu.

Općina promovira i podržava sport od školskog do vrhunskog, a osnovni cilj je u ostvarivanju javnih potreba i interesa općine u oblasti sporta što se finansira iz budžeta općine su :

 • organiziranje djece i mladih
 • usavršavanje sportskog podmlatka
 • posebno organiziranje aktivnosti sa sportskim talentima
 • sport građana sa tjelesnim oštećenjima
 • podizanje nivoa broja stručnih kadrova
 • stvaranje uslova mladim i talentovanim sportašima da ostvare svoje optimalne rezultate što postiče razvoj sporta i doprinosu ugledu svojih sredina
 • obnova i gradnja sportskih objekata od interesa za općinu

 

Svaki naš građanin ima pravo da se bavi sportom, da se udružuju radi organizovnog bavljenja sportom i svoje sposobnosti provjeravaju kroz takmičenja. Naš trajni zadatak jeste povezivanje i usaglašavanje funkcija i ciljeva sportskih organizacija i institucija da sa drugim prodručjima društvnih djelatnosti, posebno kulture, zdravstva, obrazovanja i informisanja kako bi se njihovim učešćem razvio i obogaćivao sportski život naše sredina.

 • RAZRADA

 ORGANIZOVANOST

 

Polazeći od zadovoljavanja javnog interesa i potrebe društva na području općine je organizovana i ostvarena aktivnost kroz institucije sporta,a to je savezi, klubovi i društva,  čime se zadovoljavaju potrebe svih učesnika.

 

Na prostorima općine organizovanost se ogleda u sljedećem:

 

 1. a) Sportski savez općine je krovna organizacija sa osnovnim funkcijama

– priprema i predlaže planove i programe razvoja sporta,

– prati realizaciju planova i programa,

– predlaže finansijski plan i prati njegovu realizaciju,

– organizuje i provodi sportske manifestacije,

– organizuje realizaciju razvojnih projekata od značaja za (školski sport, rekreaciju, vrhunski sport, objekte, edukaciju…)

 

 1. b) Sportske organizacije-klubovi

Klub je udruženje građana koji su se ujedinili da bi stvorili uvjete svojih sportaša u odgovarajućem sistemu takmičenja, u određenoj grani sporta. Klubovi imaju svoje programske planove i ciljeve, izvore materijalnih sredstava, imovinu i dr.

 

Na teritoriji općine oni se udružuju u Sportski savez, da bi zadovoljili i ostvarili svoja prava, na osnovu normativnih akata i na principu dobrovoljnosti. Svi klubovi jedne vrste sporta udružuju se u strukovne saveze na nivou kantona.

 

Sportski savez općine Ključ čine:

 1. NK “Ključ“, Ključ
 2. FK “Omladinac“, Sanica
 3. FK “Bajer 99“, Velagići
 4. Karate klub “Ključ“, Ključ
 5. Karate klub “Omladinac“, Sanica
 6. Tekwon-Do klub  “Dursum Ljutić Frenki“
 7. Body Building “Teretana“, Ključ
 8. Šah klub “Lubica“, Ključ
 9. Košarkaški klub “Sana-Ključ“, Ključ
 10. ŽOK “Ključ“, Ključ
 11. Kajak-Kanu klub “Ključ“, Ključ
 12. Savez za sport i rekreaciju invalida Ključ
 13. Sportsko ribolovno društvo Ključ
 14. Sportsko udruženje lovaca “Srna-Grmeč“, Ključ
 15. Sportski savez općine Ključ
 16. Odred izviđača “Lubica“, Ključ
 17. Društvo pedagoga tjelesnog odgoja, Ključ
 18. Muški odbojkaški klub “Stari-Grad“, Ključ
 19. Rukometni klub, Ključ
 20. Šahovski klub “Sanica“, Gornja Sanica
 21. Klub ekstremnih sportova “FIT PLUS“ Sanica
 22. Planinarsko društvo „Lanište“ Ključ
 23. Motokros klub „Sanica“ Ključ
 24.  Udruženje „Eko-sport“ Ključ
 25. Atletski klub „Zmajevac“
 26. Ronilački klub „Vidra“ Ključ
 27. Rekreativno biciklistički klub „Fantek“ Ključ
 28. Stonoteniski klub „SANA“ Ključ

 

 • SPORTSKI OBJEKTI I TERENI

Sportski objekti i tereni predstavljaju značajnu društvenu vrijednost i ako takve su od posebnog interesa. Da bi se realizovali programi u sportu, osnvana je pretpostavka da postoje objekti i da je prioritet njihovo optimalno korištenje i održavanje. Na prostoru naše općine postoje izrađeni sportski objekti koji su u funkciji:

 

 1. Tri nogometna terena koji su u Sanici. Ključu i Velagićima
 2. mali sportski tereni za rukomet, košarku i odbojku:
 • dva u Sanici
 • jedan na Velagićima
 • dva u Ključu
 • jedan u Velečevu
 1. školske dvorane:
 • Sanica (24×12)
 • Velagići (19×10)
 • Ključ (25×17, 24×12, 19×10)

Ukupno školskih dvorana 5.

 1. dvorana za šah jedna dimenzija 8×6
 2. dvorana za borilačke sportove jedna dimenzija 15×10
 3. mali sportski teren sa plastičnom podlogom u MZ Velagići
 4. „TRIM-STAZA“ – Sportski centar Borik -Velagići

 

Općina Ključ

Izvršena je rekonstrukcija malih sportskih terena koje koristi srednja, osnovna škola za redovnu nastavu, klubovi i  društva za treninge i građani za rekreaciju. Postavljena je stolica i ograde u vrijednosti 20.000,00 KM.

 

NK „Omladinac“ Sanica

Rađeno je na uređenju infrastrukturi stadiona , uređenju svlačionica, proširenje domaće svlačionice kao i uređenje službenih prostorija i magacina za opremu. Radilo se na izgradnji tribina izaštitne ograde iza golova i postavljeno oko 500 stolica.

NK“Ključ“Ključ

Radilo se na uređenju infrastrukture svlačionica,uređenja službenih prostorija kluba i magacina za opremu.NK“Ključ“ ima idejni projekat za rekonstrukciju i proširenje novih službenih prostorija a realizacija  kada se stvore uslovi.Ove godine planira se izgradnja krovne konstrukcije nad sjedećim stolicama na tribinama.

Udruženje „Ljubitelji prirode  EKO-SPORT“

Urađenim radovima planinarski dom je doveden u stanje da može poslužiti za edukaciju, odmor, druženje i povećanje turističke ponude općine Ključ.Izvršiti nabavku potrebnu opremu za snijeg,visokogorstvo i opremiti timove za za GSS. Izveden je tradicionalni pohod u znak sjećanja na sve žrtve rata općine Ključ u trajanju od 3 dana, te učestvovali u memorijalnom pohodu Srebrenica 2019.

Udruženje“Planinarsko društvo Lanište“

Započeli su radovi na rekonstrukciji planinarskom domu na Laništu gdje je urađena i pokrivena nadstrešnica, postavljeni kontejneri za vodu i urađeni  poljski WC.Vrijednost projekta je 5000,00KM. U ovoj godini će se nastaviti sa uređenjem planinarskog doma i sa unutrašnje i vanjske strane.

 

 • STRUČNI KADROVI

 

Stručne poslove u oblasti sporta mogu obavljati isključivo stručna lica osposobljena za rad u sportu, a školovanje kadrova, usavršavanje i osposobljavanje, te izdvajanje diploma za rad u sportu obavljau isključivo visokoškolske ustanove.

Školovan kadar je neophodan da bi se podigao kvalitet u sportu, stvorili preduslovi za vrhunska sportska ostvarenja, provodili sadržaj sportske rekreacije a pogotovo sa velikom odgovornošću raditi sa mladima.

U toku 2019. godine realizovano je više projekata vezano za usavršavanje sportskog kadra putem seminara, savjetovanja, a data je i podrška vezano za licenciranje sudija, delegata i sportskih radnika putem Strukovnih saveza USK-a.

Našem sportu nedostaje osposobljeni stručni kadar te je stalni zadatak Sportskog saveza i njenih članica da u narednom periodu vrši edukaciju sportskih kadrova u saradnji  sa klubovima i društvima.

Sportski savez općine Ključ je izdvojio je  namjenska sredstva za školovanje kadrova gdje je došlo do realizacije jednog dijela pomenutih sredstava u 2019.godini.Sportski savez općine Ključ izdvojio je namjenska sredstva za vrhunski sport Selman Ema Svijetsko prvenstvo u Čileu,i Amidžić Alen Balkansko prvenstvo u Sloveniji.

 

– SPORTSKE MANIFESTACIJE

Manifestacioni oblici sportskog iskazivanja građana i omladine su aktivnosti koje se organizuju i provode povodom raznih jubileja, praznika, memorijala, prigodnih svečanosti a sve u cilju promocije i afirmacije sporta, sportaša općine, USK i šire te naše društvene zajednice u BiH i u međunarodnim okvirima.

Na planu organizovanja tradicionalnih i masovnih sportskih takmičenja i manifestacija Sportski savez općine,klubovi i društva će realizovati one koji su proteklih godina stekli tradiciju, kvalitet i masovnost počevši od općinskog nivoa, kantonalnog te na nivou države i međunarodnim takmičenjima:

 

 1. SPORTISTA GODINE, izbor najboljih sportaša, ekipa i sportskih perspektiva za 2019. a održana je u januaru 2020. godine u Domu kulture u Ključu uz prisustvo zvanica, predstavnika kantonalne, lokalne zakonodavne i izvršne vlasti te medija.
 2. ŠKOLSKI SPORT- 2019., sportska manifestacija je od posebnog značaja, ista je obuhvatila više hiljada učesnika osnovnih i srednjih škola u više sportskih disciplina, na nivou općinskih takmičenja, kantonalnih, federalnih te centralnih manifestacija svih 8 općina našeg kantona. Manifestacija se održava mart-juni. Sa područja naše škole učestvovalo je oko 600 takmičara, muških i ženskih učenika osnovnih i srednjih škola u sljedećim disciplinama:

– mali nogomet- muškarci osnovne i srednje škole

– odbojka- muški i ženski osnovne i srednje škole

– košarka-muški i ženski osnovne i srednje škole

– atletika- muški i ženski osnovne i srednje škole

– rukomet- muška ekipa

 

Na kantonalnom takmičenju ostvareni su dobri  rezultati i to:

 1. osnovne škole 3. mjesto
 2. srednje škole mjesto 

 

 1. KARATE PRVENSTVO USK-a ZA MLAĐE KATEGORIJE

Karate Open 2019.god . za mlađe kategorije održano je u Ključu krajem marta   (dječaci i djevojčice od 10 – 13 godina). Učešće je uzelo 300-350 sportaša iz svih općina USK. Uspješan organizator je bio karate klub „Kljuć“ i karate savez USK.

 1. DRŽAVNO PRVENTVO U RAFTINGU , u toku 2019.god.Kajak-Kanu klub je učestvovao na Državnoj rafting ligi u tri discipline(spust,slalom i sprint u Banja Luci)

 

 1. MAJSKI DANI OTPORA

Manifestacija traje 2 mjeseca, maj i juni a organizuje se po Mjesnim zajednicama u sljedećim disciplinama:

 • turnir u malom nogometu
 • turnir u šahu
 • natezanje konopca
 • bacanje kamena s ramena

Sportski savez je  sufinansirao sportsku manifestaciju sa peharima i medaljama.

 1. TURNIRI U MALOM NOGOMETU,
 • Mjesec juni- malonogometni turnir u Velagićima postao tradicionalni a organizator turnira je NK „Bajer 99“ Velagići
 • mjesec juli u Ključu sa  40 ekipa u više kategorija i to pioniri, kadeti, seniori i veterani od posebnog značaja za općinu Ključ i ista obuhvata više stotina učesnika. Glavni organizator ove manifestacije je Sportski savez RVI općine Ključ.
 • Juli-august, nogometni turnir u Sanici, organizuje se na malim nogometnim terenima u Sanici uz veliko prisustvo gledalaca. Organizator je NK „Omladinac“ Sanica.
 1. REGATA- 2019. godine održana je Ključka regata u mjesecu julu, od mjesta Dubočani do Sokolova. Ova regata je bila sportskog i turističkog značaja. Na regati je uzelo učešće oko 100 velikih plovila sa oko 500 direktnih učesnika i preko 1000 gostiju. U regati su učestvovali naši članovi, građani Ključa kao i naši građani koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, gosti iz FBiH, RS, kao iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Njemačke i Austrije. Vrijedno je istaći da se u regati-raftingu pojavljuju mlađi građani koji posjeduju svoju ličnu opremu i plovila, što nam daje garanciju da će ovaj vid sporta imati svoju budućnost.

8.DAN OPĆINE KLJUČ, 15.septembar- Sportski savez općine Ključ sa udruženjima pedagoda i klubovima organizuje više sportskih manifestacija:

 

 1. a) ULIČNE TRKE – učestvuje više stotina učenika u različitim kategorijama

– djeca vrtića M i Ž

– učenici osnovne škole od prvog do četvrtog razreda M i Ž

– učenici osnovne škole od petog do osmog razreda M i Ž

– učenici srednje škole od prvog do četvrtog razreda M i Ž

 1. b) ŠAHOVSKI TURNIR, uzelo je učešće oko 26 šahista sa područja općine Ključ
 2. c) MARATON, u 2019. godini održan je od Bihaća do Ključa

Ovaj maraton je prerastao kao tradicionalni u  sklopu manifestacije Dani općine Ključa.

Tehnički organizator je Udruženje pedagoga, Sportski savez, klubovi i društva.

d)STONOTENISKI TURNIR-uzelo učešće oko 30 takmičara.

e)BICIKLISTIČKA VOŽNA od Bihaća do Ključa

 

 

-TAKMIČENJE I REZULTATI U SPORTU

Sportska takmičenja predstavljaju osnovni cilj sporta, motiv najvećem dijelu sportista za trening i odricanje, te javni dio njegove aktivnosti.

Nosioci razvoja sporta su 28 sportskih organizacija (klubovi i udruženja) koji svoje programe planiraju i realizuju na raznim nivoima i rangovima sportskih takmičenja za uzrasne kategorije seniora, kadeta, juniora i pionira u muškoj i ženskoj konkurenciji.

U takmičarskom sportu takmičarske programe i kalendare takmičenja na svim nivoima i rangovima utvrđuju strukovni sportski savezi iz određene sportske grane (nogomet, odbojka, košarka, borilački sportovi, idr).

Takmičenja čini sport zanimljivijim široj javnosti i omogućuje njegovu komercilizaciju, ostvarivanje marketinških usluga, promocija, popularizacije sporta i afirmaciju ekipa i pojedinaca lokalne i šire zajednice.

 

NOGOMET-  Na prostoru naše općine registrovana su tri nogometna kluba i škole nogometa.

NK “Ključ“:

NK „Ključ“ ima registrovanih preko 100 fudbalera koji su raspoređeni u 4 selekcija i to :

Seniori: Takmičili su se u sezoni 2018/2019 uPrvoj Kantonalna liga zauzeli su 10 mjesto a na kraju polu sezone 2019/2020 su  su zauzeli treće mjesto.

Mlađi kadeti,pioniri i predpioniri  takmiče se u kantonalnoj ligi USK-a.

 

NK “Omladinac“

U protekloj godini klub se opredjelio za što veće okupljanje omladine u i oko kluba u čemu se i uspjelo. Klub je ostvario zavidne rezultate što govori i činjenica da je 2019.godinu dočekao na 8.mjestu. Ima jednog trenera koji je polaznik edukacije za dobijanje Nacionalne „C“ licence od Nogometnog saveza BiH koji ujedno vodi sve selekcije kluba (seniori, pioniri i predpioniri). Seniori se takmiče u Nogometnoj ligi USK, dok se mlađe selekcije takmiče u Omladinskoj ligi USK grupa „Jug“. U ekipi seniora ima 25 registrovanih igrača, a u ekipi pionira i predpionira ukupno 35 igrača.

 

NK “Bajer 99“

U 2019.godini, NK „Bajer 99“ se takmičio u prvoj Kantonalnoj ligi USK. U proteklom periodu u ovom takmičenju klub je imao 3 selekcije i to:

SENIORI, PIONIRI I PREDPIONIRI

NK“ Bajer 99“ je u ovome takmičenju imao registrovanih 57 igrača za sve selekcije. Na kraju sezone su ostvarili dobar rezultat, Seniori 7. mjesto na tabeli,  pioniri 10.mjesto a predpioniri 11.mjesto. U 2019.godini uglavnom su se pridržavali plana i programa rada, a posebno izdvajamo aktivnosti van takmičenja, zajedno sa MZ Velagići su i ove godine uspješno organizovali u maju tradicionalni malonogometni turnir Suad Delić-Ćuna. Takođe, su i ove godine organizovali druženje sa dijasporom na igralištu Borik.

Bitno spomenuti i saradnju sa našom dijasporom s kojom su ostvarili dobre kontakte gdje su dobili novčanu pomoć i sportsku opremu. Klub ima dobru saradnju sa MZ Velagići, općinom Ključ i Sportskim savezom općine Ključ.

 

ODBOJKAŠKI SPORT- na području općine Ključ egzistiraju dva odbojkaška kluba i to ŽOK “Ključ“ i MOK “Stari Grad“, Ključ.

ŽOK “Ključ“

Uspješno je završio kalendarsku 2018/2019.godinu sa postojećim igračkim kadrom i finansijskim mogućnostima kluba. Cilj je okupljanje mladih i talentovanih odbojkašica i uključivanje u traženi proces čime ih odvlače sa ulica.

Članice ŽOK „Ključ“ u 2018/2019.godini  su osvojili Prvo mjesto u USK-a lige u sve tri kategorije.Trenutno su na prvom mjestu sa najviše osvojenih bodova u takmičarskoj 2019/2020. godini u sve tri kategorije.

 

MOK „Stari Grad“

U sezoni 2018/2019.nastupio je u kategorije seniora.  Pošto nema Kantonalne lige USK-a ekipa se takmičila na turnirima..Rukovodstvo odbojkaškog kluba planira u narednom periodu animirati što više mladih osoba i glavni cilj je učešće seniorske ekipe u I ligi FBiH ako to financijski uslovi dozvole.

 

KOŠARKA-

Košarkaški klub „Sana- Ključ“ ostvario je sve zacrtane i planirane ciljeve.Redovno je održavao treninge i takmičio se u dvije  kategorije:seniori,kadeti i pioniri.U kategoriji kadeti  osvojili su u sezoni 2018/2019. 4.mjesto,u sezoni 2019/2020 kadeta 5.mjesto i seniori su se prijavili za Kantonalnu ligu ali nije bilo dovoljno prijavljenih ekipa.Košarkaški klub nastavio je trenirati u Sali MSŠ srednje škole 3x sedmično.Tokom ljete klub je organizovao vikend turnir u košarci Strittbal turnir 3×3 u nekoliko kategorija.

 

RUKOMET- RK „Ključ“ je u 2019.godini takmičio se u kantonalnoj ligi uzrasta  2002.godište pored njih nastupala je ženska ekipa U jesenjom dijelu došlo je do osipanja igračkog kadra tako da se ekipa nije ni takmičila.U narednom periodu pokušaćemo da okupimo ekipu i da nastavimo sa takmičenjem.

 

SPORTOVI NA VODI-

 1. Kanu kajakaški klub „Ključ“

Članovi Kajak Kanu Kluba Ključ u toku 2019.godine završili su svoje aktivnosti i poduzeli sve mjere oko realizacije zacrtanog i planiranog programa rada za 2019.godinu a naročito oko uređenja gradske plaže te obezbjeđenja uslova koji će davati rezultate oko razvijanja kvaliteta u kajakškom i rafting sportu.Klub je u 2019.godini kupio 2 nova čamca iz sopstvenih sredstava finansiranja. Okupljanje djece, omladine sa ciljem podizanja fizičke kulture, zdravstvenog stanja, drugarstva, radnih navika i općeg smisla za društveni život. Razvijanje i omasovljavanje kajaškog sporta u skladu sa razvitkom fizičke kulture Općine Ključ, kantona i šire.

Održana je Ključka regata od mjesta Dubočani do Sokolova gdje je učestvovalo oko 800 učesnika.

 

 1. Sportsko društvo ribolovaca Ključ –SDR Ključ

U 2019.godini bilo je organizovano u par navrata čišćenje korita rijeke Sane gdje se i održalo takmičenje u ribolovu svojih članova. U toku godine organizovali su mladičarski KUP i škobaljijadi i dani rekraetivnog ribolova.Izgradnja nadstrečnica pored rijeke i izgradnja šadrvana.

 

ŠAH,- dva šahovska kluba na području naše općine propagiraju šah i to : šahovski klub „Sanica“ Sanica i „Lubica“ Ključ.

Šahovski klub „Sanica“ iz Sanice u 2019 godini je imao niz aktivnosti:

 • Klub je u Martu 2019.godine održao svoju redovnu izvještajnu skupštinu,gdje je usvojen završni račun udruženja kao i sva akta udruženja.
 • Početkom Juna 2019.godine održan je tradicionalni šahovski turnir,gdje je učešće uzelo ŠK“Lubica“,ŠK“Ribnik“ i ŠK“Sanica“.
 • Šahovski klub“Sanica“u 2019.godine je izvršio sve svoje obaveze prema Šahovskom savezu USK-a.

 

Šahovski klub „Lubica“

u 2019.godini nije se takmičilo i nije bilo nikakve aktivnosti i nije bilo saradnje sa sportskim savezom općine Ključ.

 

BORILAČKE VJEŠTINE- ima  tri kluba od čega dva karate kluba, tekwon-do.

Klubovi u svojim redovima okupljaju oko 200 dječaka i djevojčica svih dobi i uzrasta. Klubovi su i članovi kantonalnog i BiH saveza.

U 2019.godini klubovi su za svoje članove organizovali polaganje za pojaseve od najnižeg do najvišeg. Klubovi svoje treninge održavaju tri puta sedmično i to u salama osnovnih i srednjih škola u Sanici i Ključu i u dvije male sale koje su klubovi dobili za korištenje a u njima svakodnevno pripremaju najtalentovanije takmičare. Borilački klubovi su bili domaćini dva turnira i to:

 • U Martu mjesecu karate turnir, održan u Ključu sa preko 350 učesnika. Organizator KK“Ključ“ i Karate savez USK
 • U novembru mjesecu u organizaciji Tekwon-do klub „Dursum Ljutić Frenki“ i kantonalnog saveza održano kantonalno prvenstvo za djecu od 10 do 16 godina

 

Takmičarske ekipe klubova učestvovale su na domaćim, međunarodnim, državnim i KUP takmičenjima i usvojili mnogo priznanja i medalja. Klubovi na tim takmičenjima su osvojili oko 368 medalja i to:

 1. Karate klub „Omladinac“ – u 2019.godini svakodnevno trenira 20-30 članova kluba.Klub je u Junu godini klub organizovao i održao polaganje za kandidate za veća zvanja. Učestvovao je na više takmičenja, što domaćih što međunarodnih otvorenih prvenstava.

 

 1. Karate klub „Ključ“-

Rad karate kluba u 2019.godini uglavnom je bio usmjeren na prijem mlađih

uzrasta i aktivan rad sa njima.Treneri  kluba su Amidžić Šefko i Amidžić Alen, nosilac crnog pojasa od 2014.godine.i postao je član državne reprezentacije i na Balkanskom prvenstvu zauzeo drugo mjesto. Zahvaljujući njihovim aktivnostima i velikim entuzijazmom danas u klubu ima preko 40 djece raznih uzrasta i klub je uspio  kupiti sportsku opremu za sve članove kluba.

U 2019.godini klub je učestvovao na 24 karate turnira. Osvojio je ukupno 254 medalju od kojih su 63 zlatne,85 srebrene i 106 bronzane medalje.

 

 

C)Taekwondo klub „Ljutić Dursum-Frenki“ – okupljao oko 55 članova različitih uzrasta (pionira, kadeta, juniora i seniora). Treninzi se obavljaju tri puta sedmično po dva sata. Klub je učestvovao na mnogim domaćim i međunarodnim takmičenjima te ostvario zapažene rezultate:

U 2019.godini održana su dva polaganja za sve pojaseve.Ukupno 42 učenika su položili su ispite za razne pojaseve od najnižeg do crnog pojasa.

Takmičarka ovog kluba Indira Fazlić je reprezentativka BiH u  gdje je učestvovala na Balkanskom prvenstvu gdje je osvojila drugo mjesto.a Senad Krantić je zauzeo treće mjesto.

-Klub je na Državnom prvenstvu osvojio 18 medalja .

-Na KUP-u BiH 7 medalja

-Prvenstvo Federacije BiH 8 medalja

-Na Međunarodnim  takmičenjima 81 medalju.

 

 • SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA

U 2019.godini posebno mjesto u rekreaciji građana zauzimali su sportovi te rekreativni oblici i sadržaji koji se organizuju u prirodnim uslovima a nosioci programa rekreacije su sportska udruženja i to: Klub Ekstrenmih sportova „Sanica“, kajak kanu klub „Ključ“, PD „Lanište“ i Udruženje ljubitelja prirode „EKO-SPORT“ Ključ. U toku godine PD „Lanište“ i Udruženje „EKO-SPORT“ svojim planovima rada su predvidjeli i organizovali izlete i učešće na tradicionalnim pohodima i manifestacijama na planinama, rijekama, izletištima i drugim mjestima okupljanja građana.

 

SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU RVI

U 2019.godini Savez za sport i rekreaciju invalida općine Ključ učestvovao je na Kantonalnim, Državnim i  Kup takmičenjima.

U kratkim crtama ćemo izdvojiti rezultate u 2019.godini:

MUJO ISLAMAGIĆ

 • mjesto u pikadu mješovito
 • mjesto KUP BIHMehmed(Medo)Sejarić u pikadu
 • mjesto mješovito
 • mjesto na Državnom prvenstvu
 • mjesto na Kantonalno prvenstvu u malom nogometu

BEŠLAGIĆ VAHIDA

 • mjesto pojedinačno KUP BiH u pikadu
 • mjesto ekipno žene KUP BiH
 • mjesto mješovito Državno prvenstvo
 • mjesto pojedinačno žene na Državnom prvenstvu

 

Priznanja Sportskog saveza općine Ključ za posebno nadarene sportiste (perspektive) odlukom Upravnog odbora dobili su:

 

 1. HRUSTIĆ FARIS-KARATE KLUB „KLJUČ“
 2. HOTIĆ MELANI-KARATE KLUB“KLJUČ“
 3. ČAHUT DŽANA-KARATE KLUB“KLJUČ
 4. HAMEDOVIĆ AMRA-KARATE KLUB“KLJUČ“
 5. HODŽIĆ SALIH“NK“KLJUČ“
 6. KABLIĆ DARIS“NK“KLJUČ“
 7. BOTONJIĆ ELVIR-NK“OMLADINAC“GORNJA SANICA
 8. BAŠIĆ ARMIN-NK“OMLADINAC“G.SANICA
 9. SUBAŠIĆ FARIS-TAEKWONDO KLUB“LJUTIĆ DURSUM-FRENKI“KLJUČ
 10. ŠLJIVAR AMANI-TAEKWONDO“LJUTIĆ DURSUM-FRENKI“KLJUČ
 11. BEŠIREVIĆ AMANI-ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB“KLJUČ
 12. HADŽIĆ DŽANA-ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB“KLJUČ
 13. MUSLIMOVIĆ LAMIJA-ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB“KLJUČ
 14. OMANOVIĆ SAJRA-ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB“KLJUČ
 15. GARIBOVIĆ AMAR-KOŠARKAŠKI KLUB“SANA-KLJUČ“
 16. ZUKANOVIĆ MUHAMED-KARATE KLUB“OMLADINAC“G.SANICA
 17. HARAMBAŠIĆ ERDIN-KARATE KLUB“OMLADINAC“G.SANICA
 18. HASUKIĆ HANA-KARATE KLUB“OMLADINAC“G.SANICA
 19. SELMAN LAMIJA-KARATE KLUB“OMLADINAC“G.SANICA
 20. BALAGIĆ ENA-KARATE KLUB“OMLADINAC“G.SANICA
 21. MURATOVIĆ ZANA-STONOTENISKI KLUB“SANA“KLJUČ
 22. HODŽIĆ EDNA-STONOTENISKI KLUB“SANA“KLJUČ
 23. SEFIĆ ORHAN-STONOTENISKI KLUB“SANA“KLJUČ
 24. SEJARIĆ ADIS-NK“BAJER 99“VELAGIĆI

 

 

POSEBNO PRIZNANJE ZA BAVLJENJE SPORTOM

1.PUDIĆ BESIM-ZA životno dijelo za razvoj i unapređenje nogometa u općini Ključ

2.SLMAN MUJAGA-Za životno dijelo za razvoj i unapređenje karatea u općini Ključ

3.FILIPOVIĆ ŠEFIK-Za životno dijelo za razvoj školskog sporta u općini Ključ

4.SELMAN EMA-KARATE KLUB“BIHAĆ“

5.ZUKIĆ EKREM-Za razvoj,unapređenje i promocijom biciklizma u općini Ključ

6.KAPETANOVIĆ MURIS-Za razvoj i unapređenje atletike u općini Ključ

7.GROMILIĆ EMINA-ŽOK-Za razvojem ženskog odbojkaškog sporta u općini Ključ

 

POSEBNO PRIZNANJE ZA POSTIGNUTE REZULTATE U 2019.GOD. –

 

1.FAZLIĆ INDIRA-TAEKWONDO KLUB“LJUTIĆ DURSUM –FRENKI“KLJUČ

2.EGRLIĆ AMIR-TAEKWONDO KLUB“LJUTIĆ DURSUM-FRENKI“KLJUČ

 

 

Društvo pedagoga tjelesnog odgoja osnovnih i srednjih škola općine Ključ izabralo je sljedeće kandidate:

 1. Osnovna škola

 

 1. GromilićLejna – OŠ Ključ

1.Mjesto na Kantonalnom takmičenju u odbojci

2.Mjesto na Kantonalnom takmičenju u atletici-disciplina 100m(Ž)

4.Mjesto na Kanntonalnom takmičenju u atletici disciplini štafeta 4×100(Ž)

 

 

 1. Ramić Mirza-OŠ Ključ

2.Mjesto na Kantonalnom takmičenju u atletici 300m.

3.Mjesto na Kantonalnom takmičenju u nogometu

4.Mjesto na Kantonalnom takmičenju u atletici 4x100m.

 

 

 

 1. Srednje škole
 2. Pehadžić Amna- MSŠ KLJUČ

 

 1. Mjesto na Kantonalnom takmičenju u odbojci
 2. Mjesto –Kantonalno takmičenje u atletici disciplina bacanje kugle
 3. Mjesto –Kantonalno takmičenje u košarci

 

 

 

1.Šehić Aldin- MSŠ – KLJUČ

 1. Mjesto –Kantonalno takmičenje u atletici 4x100m.

3.Mjesto-Kantonalno takmičenje u nogometu

5.Mjesto-Kantonalnom takmičenju u atletici-disciplina 100m.

 

 

Dobitnici priznanja Saveza za sport i rekreaciju invalida Ključ su :

 1. Islamagić Mujo

1.mjesto u pikadu(mješovito)

1.mjesto KUP BiH Mehmed(Medo)Sejarić u pikadu

1.mjesto mješovito KUP Mehmed(Medo)Sejarić u pikadu

2.mjesto Državno prvenstvo(pojedinačno)

3.mjesto kantonalno prvenstvo u malom nogometu

 

 1. Bešlagić Vahida

1.mjesto pojedinačno žene KUP BiH pikado

1.mjesto ekipno žene KUP BiH pikado

1.mjesto mješovito Državno prvenstvo

1.mjesto mješovito(žene-muškarci)KUP BiH

1.mjesto ekipno žene Državno prvenstvo

2.mjesto pojedinačno žene Državno prvenstvo

 

Najuspješniji trener i sportski radnik

 

 

 

Najuspješniji trener:

     Amidžić Šefko-„Karate klub“Ključ sa trenerom Šefkom Amidžićem klub je učestvovao na                      24 karate turnira od toga 10 je bilo međunarodnih turnira.Osvojili su ukupno 254 medalja od     toga 63zlatne,85 srebrene i 106 bronzanih medalja.Svojim napornim radom 10 takmičara uspio je dovesti do reprezentacije Kantona i jednog takmičara do reprezentacije BiH sa kojim je u naš grad donio srebrenu medalju sa Balkanskom prvenstva koje je održano u Brežicama u Sloveniji

 

Najuspješniji sportski radnik:

Hadžić Sanel-Ekipa  Taekwondo klub „Ljutić Dursum-Frenki“Ključ kao sportsi radnik i ujedno i trener njegova ekipa učestvovala je na Evropskom,Balkanskom,Državnom,Federalnom,KUP-u BiH od toga osvojila je 8 zlatnih,6 srebrenih i 8 bronzanih medalja.Na Međunarodnim takmičenjima osvojili su ukupno 50 medalja.Na Balkanskom prvenstvu takmičari ovoga kluba osvojili su jednu srebrenu i jednu bronzanu medalju.Njegova ekipa bila je učesnik i Evropskog prvenstva gdje je Sanel Hadžić bio i jedan od trenera reprezentacije Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Najuspješniji kadeti općine Ključ u 2019.godini su

 

1.AMIDŽIĆ ANES-KARATE KLUB“KLJUČ“

-1.mjesto na Kupu šampiona Hrvatske u Rijeci borbe

-1.mjesto na Međunarodnom turniru u Bugojnu

-1.mjesto na Međunarodnom KUP-u prijateljstva u Bihaću u katama

-1.mjesto borbe na karate turniru u Novi Grad

2.ZUKANOVIĆ ADIS-KOŠARKAŠKI KLUB“SANA-KLJUČ“KLJUČ

-Košarku je počeo da trenira od treće godine i jedan je od najtalentovanijih mladih košarkaša u Kantonu takmičarskoj 2019/2020 godine član je kadetske selekcije KK“SANA-KLJUČ“ koja igra u Kantonalnoj ligi USK-a.Adis je učenik prvog razreda Mašinske stručne škole i odličan je učenik.

 

Najuspješnije kadetkinje općine Ključ u  2019.godini su:

1.KARAGA AMILA-TAEKWONDO KLUB „LJUTIĆ DURSUM –FRENKI“

-2.mjesto na svjetskom Kupu G 1 Slovenija

-2.mjesto na Državnom prvenstvu u Taekwondo-u

-1.mjesto na KUP-u BiH 2019 godine.

-1.mjesto na Federalnom prvenstvu 2019.godine.

 

2.HALILOVIĆ LEJLA-ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB“KLJUČ“

-1.mjesto Kantonalna odbojkaška liga USK-a

-1.mjesto školsko takmičenje učenica osnovnih škola USK-a u odbojci

-3.mjesto kao član i kapiten kadetske ekipe koja se takmiči u ženskoj odbojkaškoj

Kantonalnoj ligi USK-a

 

Najuspješniji juniori općine Ključ u 2019.godini su:

 

1.KRANTIĆ SENAD-TAEKWONDO“LJUTIĆ DURSUM-FRENKI“KLJUČ

-3.mjesto na Balkanskom  prvenstvu 2019.godine.

-1.mjesto na KUP-u BiH 2019.godine

-1.mjesto na Federalnom prvenstvu u Taekwondo-u

-3.mjesto na Državnom prvenstvu u BiH 2019.godine

 

               2.JAŠAREVIĆ KENAN-STONOTENISKI KLUB“SANA“KLJUČ

               -3.mjesto muški dubl u Bosni i Hercegovini

-1.mjesto pojedinačno školsko takmičenje USK-a

-1.mjesto ekipno na školskom takmičenju u USK-a

Najuspješnije juniorke općine Ključ u 2019.godine su:

1.HARAMBAŠIĆ ERNA-KARATE KLUB“OMLADINAC“G.SANICA

              -3.mjesto na karate turniru u katama koje je održano u Ključu

-2.mjesto na karate turniru u katama koje je održano u Cazinu

Dobar je učenik i uzorna sportiskinja

1.HUZEIROVIĆ SARA-ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB“KLJUČ

-1.mjesto Kantonalna odbojkaška liga USK-a juniorke

-1.mjesto školsko takmičenje učenica srednjih škola USK-a

-3.mjesto kao član ženske odbojkaške selekcije USK-a“Igre Prijateljstva“Rijeka

Standardni je član seniorske i kapiten juniorske ekipe  koja se takmiči u Ženskoj         Kantonalnoj ligi  USK-a

 

Najuspješnija muška ekipa općine Ključ u 2019.godini je:

1.KARATE KLUB“KLJUČ“

-2.mjesto na Balkanskom prvenstvu održanom u Brežicama Slovenija

-Karate klub“Ključ je učestvovao na 24 turnira i osvojio je 254 medalje od toga 63zlatnih,       85 srebrenih i 106 bronzanih medalja.

Osvojili su jedan Međunarodni karate turnir u Sloveniji gdje je u generalnom plasmanu klubova zauzelo prvo mjesto sa najviše osvojenih zlatnih medalja.

 

Najuspješnija ženska ekipa općine Ključ u 2019.godini je:

 

               2.TAEKWONDO KLUB“LJUTIĆ DURSUM-FRENKI“KLJUČ

-3.mjesto ekipno seniorke Državno prvenstvo u Taekwondo-u

-3.mjesto seniorke KUP-u BiH 2019.godine.

-3.mjesto kadetkinje KUP-BiH 2019.godine.

1.ŽENSKA EKIPA“SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA“KLJUČ

              –1.mjesto KUP BiH pikado

-1.mjesto Državno prvenstvo u pikadu

               

Najuspješniji seniori općine Ključ u 2019.godini su:

 

           1.AMIDŽIĆ ALEN-KARATE KLUB „KLJUČ“

           –1.mjesto na Fudokan KUP-u u Velikoj Kladuši

-2.mjesto na KUP-u Šampiona u Rijeci sa reprezentacijom USK-a

-2.mjesto kate seniori na Međunarodnom KUPU Prijateljstva Bihać

-1.mjesto kate seniori na Internacionalnolnom Shodan Kupu

-1.mjesto na Federalni prvak u katama za 2019.godinu

-1.mjesto Državni prvak u katama za 2019.godinu.

-2.mjesto na Balkanskom prvenstvu u Brežicama Slovenija

Reprezentativac je Bosne i Hercegovine i nosilac je crnog pojasa drugi dan.

 

2.FAZLIĆ INDIRA – TAEKWANDO KLUB „LJUTIĆ DURSUM – FRENKI

KLJUČ

Standardna reprezentativka BiH

-2.mjesto Balkansko prvenstvo za 2019.godinu.

-1.mjesto na Državnom prvenstvu u Taekwondo-u

-1.mjesto na Federalnom prvenstvu u Taekwondo-u

-2.mjesto na KUPU BiH 2019.godine

 

3.ĆORDIĆ ANES-NK“OMLADINAC“SANICA

-Jedan od najboljih igrača NK“Omladinca“iz Gornje Sanice i najbolji je strelac u Prvoj Kantonalnoj ligi USK-a za seniore.

NAJBOLJI MEĐU NAJBOLJIMA SPORTISTIMA I SPORTAŠICAMA OPĆINE KLJUČ U 2019.GODINI JE SPORTISTA OPĆINE KLJUČ  ZA 2019 GODINU  JE AMIDŽIĆ ALEN