Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
gg

Ključ: Udruženje Lejla

Cilj udruženja jeste razvijanje integrisanog pristupa rastu i razvoju djece, unapređenje sistema detekcije i intervencije, jačanje aktivnosti osnaživanja porodice i odgovornog roditeljstva te stvaranje sigurnog ambijenta u kojem se dijete razvija, uči i živi. Sve nabrojano postižu svakodnevnim radom edukatora, angažmanom logopeda, defektologa, psihologa i pedagoga. Također, značajnu ulogu u razvoju djece ovog  udruženja ima senzorna soba u kojoj se sa svakim djetetom radi po individualnom planu. Senzorna soba im  pomaže u radu sa djecom koja imaju poremećaj pažnje, ošećenje vida i govora, intelektualne poteškoće, oštećenu motoriku isl. Nažalost, jedini problem sa kojim se susreću je problem financiranja. Trenutno rade zahvaljujući organizaciji “Nova Nada “ iz Norveške, i podrške općine Ključ. Iako je ova vrsta rada konstantna borba cilj udruženja je da svakodnevno bude na usluzi djece sa poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima još dugi niz godina .

jj

ss

ff

dd

aa