Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
slika za biro

NA BIRO-u U KLJUČU SMANJEN BROJ EVIDENTIRANIH

Nezaposleni ljudi često su u zabludi i imaju pogrešne informacije o tome šta BIRO za zapošljavanje može i treba učiniti za njih.Razgovarali smo  sa Jasimom Hadžić direktorom biroa za zapošljavanje u Ključu koji nam je rekao da BIRO za zapošljavanje kao ime implicira da će ova ustanova vas zaposliti i samim tim stvara nekakvu percepciju da vi trebate sjediti u kući i da očekujete da vas BIRO pozove i da vam ponudi neko radno mjesto,BIRO sada to nije .

BIRO i Kantonalna služba za zapošljavanje su ustanove koje posreduju u zapošljavanju u slučajevima kada poslodavac traži pomoć pri zapošljavaju.BIRO   za zapošljavanje ako uzmete u obzir kakva je situacija na tržištu rada odnosno kakva je ponuda radnih mjesta,a koliko ljudi ima na evidenciji,u veoma je teškoj poziciji i svjesni smo u kakvoj su situaciji ljudi koji traže posao.BIRO vam nudi redovnu i regularnu evidenciju na osnovu koje država nudi zdravstveno osiguranje korisnicima koji su na evidenciji,ljudi koji ostanu bez posla imaju pravo na novčanu naknadu,ljudi mogu učestvovati u programima za zapošljavanje,samozapošljavanje,program za doškolovanje ,upoznavanje svih novoprijavljenih na BIRO sa njegovim pravima i obavezama,edukaciju kako se plasirati na tržište rada…

U Ključu na BIROU 31.12.2016.godine su bile evidentirane 2333 osobe,a prema najnovijim podacima 31.07.2017.godine na BIROu je bilo  evidentirano 2198 osoba.U prvih sedam mjeseci ove godine 304 osobe su stupile u radni odnos dok ih je 217 ostalo bez posla.

U toku ove godine 61 lice odjavljeno je sa biroa i evidentirano kao zaposleno u inostranstvu,dok su u prošlog godini bila evidentirana 72 odjavljena lica iz istih razloga.

Najbrojniji na BIROu su ljudi sa sljedćim kvalifikacijama:

800 lica sa  trogodišnjom srednjom školom,760 lica samo sa osnovnom,447 osoba sa četverogodišnjom srednjom stručnom spremom i 76 lica sa visokom stručnom spremom .

Poražavajući podaci za BiH kada je riječ o „odljevu mozgova“samo potvrđuju činjenicu da je vlast u ovoj zemlji sve samo ne odlučna zadržati inteligentne i obrazovane ljude u čije su školovanje uloženi milioni.

Štoviše,umjesto da te ljude zapošljavaju ,vlasti BiH potpisuju sporazume sa drugim zemljama koji omogućuju njihov odlazak.