Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
sedmi korpus

Na današnji dana nastao je 7 korpus Armije RBiH

Ideje o formiranju korpusa, čija zona odgovornosti bi obuhvatala dio Srednje Bosne a čiji bi glavni glavni zadatak bio očuvanje ove i oslobađanje privremeno zaposjednute teritorije Bosanske krajine su nastale daleko prije samog osnivanja korpusa. Naime treći korpus Armije RBiH iz kojeg je trebao izrasti novi korpus je imao veliku zonu odgovornosti i veliko brojno stanje što je u izvjesnoj mjeri otežavalo lanac rukovođenja i komandovanja a samim time i rezultati su bili skromniji. 11. januara 1994. godine, Predsjedništvo Republike BiH je donijelo odluku o formiranju sedmog korpusa Armije RBiH. Međutim, stanje na terenu je bilo izuzetno teško usljed borbenih dejstava sa oba neprijatelja koje su se odvijala u zoni odgovornosti ovog korpusa. Ipak, dan nakon stupanja na snagu sporazuma o prekidu svih neprijateljstava između dvije konfronitare strane, Armije RBiH i HVO-a, 26. februara 1994. godine Predsjedništvo RBiH donosi novu odluku o formiranju korpusa kojom se određuje da komandant novoformiranog 7. korpusa postane brigadir Mehmed Alagić dok komandovanje nad 3. korpusom preuzima brigadir Sakib Mahmuljin. Primopredaja dužnosti komandanta 7. korpusa se obavila 6. aprila a funkcionisanje Komande Korpusa dan kasnije te se ovaj dan obilježava kao zvanični datum formiranja 7. korpusa Armije RBiH.

 

Kako je formiranje 7. korpusa nastalo u drugačijim uslovima i okolnostima u odnosu na druge korpuse tako je i proces ustrojavanja išao brže i organizovanije. Korpus je nastao od dotadašnjih operativnih grupa iz sastava 3. korpusa: OG ‘’Bosanska krajina’’ i OG ’’Zapad’’ te njima pripadajućih jedinica. Na dan formiranja, korpus su činile slijedeće jedinice: Iz operativne grupe ‘’Bosanska krajina’’:

Iz operativne grupe ‘’Zapad’’ u sastav korpusa su ušle slijedeće brigade:

  • 707. brdska brigada sa sjedištem u Bugojnu;
  • 717. brdska brigada sa sjedištem u Gornjem Vakufu i
  • 770. brdska brigada – Donji Vakuf

Nešto kasnije, korpusu će se pridružiti i busovačka 733. brdska brigada.

Zona odgovornosti je odgovarala zoni odgovornosti dotadašnji operativnih grupa ‘’Bosanska krajina’’ i ‘’Zapad’’ a ukljičivala je uglavnom slobodne teritorije u dolinama rijeka Vrbas i Lašva.

 

Značajniji uspjesi: