Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
025

Novi direktor u JKP “RAD”doo Ključ

Obzirom da je dužnost direktora  JKP “RAD” doo Ključ preuzeo Šaban Koljić, danas smo ga posjetili kako bi širu javnost upoznali o trenutnoj situaciji u ovom preduzeću. Novoimenovani direktor je bio raspoložen za razgovor.Šaban Koljić je rođen 12.juna 1982. godine. Završio je Pravni fakultet u Bihaću 2009.godine i stekao zvanje dip.pravnika. Pripravnički je odradio u Federalnom zavodu za penzijsko-invalidsko osiguranje, (FZ PIO/MIO), u trajanju od 12 mjeseci, nakon kojeg se zapošljava kao sekretar u Domu zdravlja u Ključu. Radio je kao sekretar u općinskoj organizaciji A-SDA Ključ. Potom, odlukom Nadzornog odbora JKP “RAD”doo Ključ biva imenovan na poziciju vd.direktora ovog preduzeća. U razgovoru sa ostalim zaposlenicima može se zaključiti da rade u pozitivnoj atmosferi te da u kolektivu vlada kolegijalnost. Smatraju da će se novi direktor zalagati da njihova ugovorom zagarantovana prava budu ostvarena, da im ne kasne plate, doprinosi…Na pitanje kako će se i na koji način zalagati za uspješno poslovanje na funkciji koju obavlja rekao je da već sad daje nesebičan doprinos sa  puno entuzijazma u riješavanju svakodnevnih problema u preduzeću, poboljšava uvjete rada te će nastaviti kontinuiran rad na zaštiti okoliša. Unaprijedit će sistem reciklaže tako što će se više otpada iskoristiti, a što manje odlagati na deponiju, a sve postujući zakonske propise i regulative.U fazi je realizacije više projekata o kojma će moći nešto više reći kroz nekoliko narednih mjeseci.