Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
s

Održan Prvi sastanak Partnerske grupe za izradu revizije Strategije razvoja općine Ključ za period 2014 – 2023. godine

Danas je u Ključu sa početkom u 11:00 h održan Prvi sastanak Partnerske grupe za izradu revizije Strategije razvoja općine Ključ za period 2014 – 2023. godine.

Općina Ključ je uz podršku Projekta integriranog lokanog razvoja (ILDP), pokrenula proces revizije Strategije razvoja Općine u skladu sa Metodologijom integriranog lokalnog planiranja (miPRO).

Općinsko vijeće je na XVII sjednici održanoj 31.05.2018. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka revizije Strategije razvoja općine Ključ 2014 – 2023 te je nakon toga Općinski načelnik donio Rješenje o uspostavljanju Općinskog razvojnog tima (ORT), broj: 06-49-1793/18 od 03.07.2018. godine. Navedenim Rješenjem je predviđeno da ORT predlaže Općinskom načelniku članove Partnerske grupe te koordinatore i članove Sektorskih grupa, a Općinski načelnik to odobrava.

Dakle, navedena metodologija je predvidjela, između ostalog, formiranje i Partnerske grupe za razvoj koja predstavlja forum putem kojeg se osigurava učešće građana u procesu strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave.

Kako bi Partnerska grupa zaista predstavljala glas građana u procesu strateškog planiranja i lokalnog razvoja općine Ključ, Općinski razvojni tim općine Ključ je na svom sastanku od 11.07.2018. godine utvrdio prijedlog predstavnika javnog sektora, predstavničke i izvršne vlasti, predstavnika privatnog sektora, dijaspore te predstavnika nevladinih organizacija koji će biti uključeni u rad Partnerske grupe za razvoj općine Ključ.

Partnerska grupa predstavlja osnov za komunikaciju između općinske uprave i građana. Ona je mehanizam za osiguravanje učešća socio-ekonomskih aktera u procesu izrade strategije i svojevrsan glas građana. Partnerska grupa ima ulogu davanja komentara i sugestija na dokumente koji proisteknu iz ključnih faza strateškog planiranja te ulogu njihove validacije.

d

.a