Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
vijece

Održana VII sjednica Općinskog vijeća

Sjednica Općinskog vijeća općine Ključ  održana je danas u 9,00 sati.

Tačke dnevnog reda su bile:

  1. Usvajanje Zapisnika sa VI sjednice Općinskog vijeća općine Ključ,
  2. Izvještaj o izvršenju odluka zaključaka sa VI sjednice Općinskog vijeća,
  3. Odgovori na vijećnička pitanja ,
  4. Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2017.godinu
  5. Zaključak o usvajanju Nacrta odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na područiju općine Ključ,
  6. Zahtjev za autentično tumačenje člana 6.i 23. Odluke o komunalnoj naknadi,
  7. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ključ za period 01.01.2017.-30.06.2017.godine
  8. Izvjestaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.2017.-30.06.2017.godine,
  9. Informacije o stanju sigurnosti na područiju općine Ključ za period 01.04.2017.-30.06.2017.godine,
  10. Vijećnička pitanja

 

Sve tačke dnevnog reda su osvojene osim stavke pod rednim brojem 6.  „Zahtjev za autentično tumačenje člana 6.i 23. Odluke o komunalnoj naknadi“ vijeće nije usvojilo incijativu da komisija pripremi tekst autentičnog mišljenja vezanog za član 6. i 23.