Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Sudjenje-3

Rasplet u predmetu „Unsko sanske šume“ VIDEO

Suđenje pred Kantonalnim sudom u Bihaću u tzv. predmetu „Unsko sanske šume“, u kojem se sudi nekadašnjem direktoru ovog preduzeća, Dževadu Muslimoviću, te rukovodiocima Fadilu Šehiću, Sabahudinu Solakoviću, Rasimu Mehmedoviću, Fahiru Sirći i Enesu Kariću, nastavljeno je ispitivanjem svjedoka, Almira Ćirića, od strane odbrane.

Podsjećamo oni su optuženi za organizirani kriminal, primanje dara i drugih oblika koristi i zloupotrebu položaja. Ovo suđenje je započelo prije više od godinu dana, ali je u međuvremenu došlo do zastoja zbog promjene u sastavu Sudskog vijeća. Strane u postupku su se saglasile da se prihvate ranije uvedeni dokazi.  Almira Ćirića, vlasnika firme „Točev“, koja se bavi sječom i preradom drveta, ispitivao je Alaga Bajramović, advokat Dževada Muslimovića.

Tokom ispitivanja Bajramović je dokazao netačnost ranijih Ćirićevih tvrdnji da u periodu od 2006. do 2013. godine, kako je tvrdio, nije dobio niti jedne klipe od „Unsko sanskih šuma“, iako je njegova firma redovno konkurisala za dobijanje sirovine. Bajramović je ovom prilikom prezentirao nekoliko ugovora koje je firma „Točev“ sklopila sa „Unsko sanskim šumama“ i na osnovu njih dobila značajnu količinu sirovina za preradu. Također, Bajramović je ovom prilikom iznio dokaze da firma „Točev“, u periodu kada nije dobila sirovine, nije ni ispunjavala zakonske kriterijume niti je dostavila svu potrebnu dokumentaciju, pa samim tim nije niti mogla da konkuriše prilikom dobijanja sirovina. Podsjetimo, svjedok Tužilaštva i vlasnik pomenute firme, Almir Ćirić, ranije je tvrdio kako iz njemu nepoznatih razloga njegova firma nije dobijala sirovine zbog čega je, kako je tvrdio, bio primoran da do sirovine dolazi davanjem mita i drugih oblika dara.

Time je je Bajramović na početku ispitivanja narušio kredibilitet Ćirića, koji je i u nastavku ispitivanja često davao kontradiktorne odgovore ili je izjavljivao kako se ne može sjetiti mnogih detalja. Tako je Ćirić tvrdio da se samo jednom lično sastao sa Muslimovićem, da je taj razgovor bio u četiri oka te da mu je Muslimović tada tražio 10 hiljada eura za nesmetanu nabavku sirovine, a kasnije i 2 marke po 1 metru kubnog drveta.  Međutim, konkretne dokaze Ćirić nije bio u prilici da ponudi, što je i potvrdio tokom ispitivanja. Također, advokat Bajramović je ovom prilikom prezentirao različite Ćirićeve izjave date tokom ranijih saslušanja kada je izjavljivao najprije da od njega niko nije tražio mito, a kasnije da je bio izložen reketiranju. Ovom prilikom Bajramović je svjedoku postavio pitanje da li je po nalogu Tužilaštva i SIPA dobio jasne upute da po svaku cijenu Muslimoviću mora predati novac i da je potom tražio razne kanale i načine da to učini? Jedno od postavljenih pitanja advokata Bajramovića Ćiriću bilo je da li je dobio nagradu za svoj angažman, te ko je plaćao troškove njegovih brojnih razgovora i putovanja.

Na ova pitanja Ćirić je rekao kako nije dobio nikakvu nagradu te da je trošio vlastiti novac. Tokom ispitivanja u nekoliko navrata je intervenisao tužilac, ali je predsjedavajući Sudskog vijeća svaki put dozvoljavao da se ispitivanje nastavi. Nakon Bajramovića, ispitivanje Ćirića nastavio je jedan od optuženih u ovom slučaju, Dževad Muslimović, koji je svjedoku postavio preko stotinu pitanja.

Muslimović je svjedoka pitao o njegovoj saradnji sa inspektorom SIPA-a, Nihadom Abdijanovićem i Tužilaštvom USK navodeći detalje iz razgovora koje je Ćirić vodio s njima, a koji su snimani, a da Ćirić za to nije znao. Tokom ispitivanja Muslimović je, citirajući detalje iz pomenutih razgovora, ukazao na povezanost aktera koji su rukovodili istražnim radnjama sa svjedocima Tužilaštva, te pokušao osvjetliti političku pozadinu cijelog ovog slučaja nakon što je postalo bjelodano da je u jednom trenutku predložen za mandatara Vlade USK.Ispitivanje Ćirića nastavio je advokat Enesa Karića, Hazim Velagić, a potom je pretres nastavljen saslušanjem vještaka ekonomske i građevinske struke. Suđenje Dževadu Muslimoviću i ostalima biće nastavljeno u narednoj kalendarskoj godini.

izvor:inmedia.ba