Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
22289958_1643671605685679_1130450371521121045_o

Svjetski dan mentalnog zdravlja

10.oktobar se obilježava kao Svjetski dan mentalnog zdravlja s ciljem podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja.U Ključu je na svojstven način upriličeno druženje,gdje cu članovi iz udruženja “Tunel” ispričali svoje životne priče.Predstavljen je rad Centra za mentalno zdravlje i rad Udruženja za zaštitu mentalnog zdravlja “ Tunel” Ključ.Premijerno je predstavljen i anti stigma strip.

Moto udruženja je “Mentalni poremećaj nije sramota,ali ravnodušnost jeste”. Stigma (grč. imenica koja dolazi od korijena čije je značenje “naglasiti, istaknuti, označiti”) znači negativno obilježavanje osobe samo zato što ima dijagnozu psihičke bolesti.Ona je povezana s predrasudama, tj. negativnim stavovima koji su utemeljeni na pogrešnim činjenicama da se psihičke bolesti ne mogu liječiti.Psihijatar Behzad Hadžić smatra da je stigma traumatski dodatak na samu bolest.

Izostanak mentalnog zdravlja, bez obzira na tjelesno, uvijek znači duševnu patnju, gubitak ljudskog potencijala te disfunkciju pojedinca na svakom polju. Stoga je važno, uvijek iznova, ponavljati kako „nema zdravlja bez duševnog zdravlja“ a javno-zdravstvenim mjerama graditi osnove za visokokvalitetno mentalno zdravlje društva i pojedinca u njemu. O tome  koliko je zapravo mentalno zdravlje bitno govori i sama definicija zdravlja koju je 1926. godine  dao Andrija Štampar: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja,  a ne samo odsustvo bolesti“. Od Štamparova govora na zasjedanju prve Skupštine svjetske  zdravstvene organizacije, 25. juna 1948. godine do danas prošlo je 66 godina, a jednako je  aktuelno ono što je, između ostalog, rekao: „Bolest nije posljedica samo fizičkih i bioloških  faktora”.

U pitanjima zdravlja sve veću ulogu igraju ekonomski i socijalni faktori, i ti se problemi  trebaju rješavati ne samo s tehničkog već isto tako i sa sociološkog stajališta. Zdravlje treba biti  faktor stvaranja boljeg i sretnijeg života. Budući da je zdravlje osnovno pravo svakog ljudskog  bića, zajednica je dužna osigurati ljudima što potpuniju zdravstvenu zaštitu”.Članovi udruženja “Tunel” uručili su dvije zahvalnice za nesebičan rad i doprinos psihologu Elmi Hadžić i Editi Muslimović.

066

068  072

073

075071