Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
z

Tužilaštvo traži kažnjavanje Boška Devića za zločin na području Ključa

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da Sud BiH proglasi krivim i osudi po zakonu Boška Devića za saučesništvo u ubistvu četiri civila bošnjačke nacionalnosti, počinjenom 11. augusta 1992. godine u selu Kamičak na području Ključa, saopćio je BIRN Justice Report.
Tužiteljica Olivera Đurić kazala je da iz provedenih dokaza proizlazi da je optuženi Boško Dević bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), a da su Rifet, Mesud i Munib Dizdarević te Husein Bajraktarević bili civili.

“Iz materijalnih dokaza i iskaza svjedoka proizlazi da je u vrijeme izvršenja djela postojao širok i sistematičan napad vojske, policije i paravojnih formacija na području Ključa. Optuženi je znao za postojanje takvog napada, njegove su radnje dio tog napada”, kazala je Đurić.

Naglasila je da iz iskaza svjedoka optužbe nedvojbeno proizlazi da su civili izvedeni iz njihovih kuća, odvedeni do izlaza iz sela, da su se čuli pucnji 15 ili 30 minuta nakon njihovog odvođenja te da su njihova tijela nađena dan kasnije. Nakon uviđaja, tijela su sahranjena.

Tužiteljica je naglasila da je u vršenju uviđaja, pored Stanice javne bezbjednosti (SJB) Ključ, učestovala i vojna policija, što je slučaj kada su počinioci iz vojske.

Iz dokaza proizlazi da su osim Devića, u odvođenju civila učestvovala još tri vojnika koje su opisivali i prepoznali svjedoci Tužilaštva BiH.

“Jedini mogući zaključak je da su pucajući iz vatrenog oružja civili lišeni života. Nije se jasno moglo utvrditi da je optuženi poduzeo radnju pucanja. Iskazi svjedoka, iako se ne radi o izravnim očevicima, dovoljni su i upućuju na indiciju i međusobno predstavljaju krug da je optuženi kao saizvršilac počinio djelo”, kazala je Đurić.

Analizirajući iskaze svjedoka, ona je navela da je Adil Dizdarević pokazao na fotografiju optuženog Devića u istrazi 2016., opisavši da je to osoba koju je 11. augusta 1992. vidio pred vratima svoje kuće i koja je odvela njegovog oca.

Tužiteljica je ukazala i na diskriminirajući karakter jer optuženi nije poznavao odranije žrtve već je znao samo da su bošnjačke nacionalnosti.

Đurić je analizirala iskaze svjedoka koji su identifikovali još trojicu vojnika koji su tada učestvovali u odvođenju civila.

Naglasila je da su iskazi svjedoka odbrane potpuno nerelevantni jer ne znaju gdje je Dević bio 11. augusta 1992.

“Optužba smatra da odbrana nije uspjela da dovede u sumnju nijedan dokaz Tužilaštva”, kazala je Đurić, naglasivši da smatra kako je dokazala da je Dević počinio zločin protiv čovječnosti.

Završna riječ odbrane zakazana je za 20. novembar.