Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
1

U Ključu obilježen Dan formiranja 5. korpusa Armije RBiH

Danas je u Ključu  uzpriličen obilazak centralnog šehidskog mezarja povodom obilježavanja Dana formiranja 5. korpusa Armije RBiH. Pored delegacije općine Ključ obilasku šehidskog mezarja prisustvovala je delegacija formirana od strane boračkih udruženja općine Ključ, te delegacija ispred kantonalnog Organizacionog odbora.Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća odata je počast svim poginulim borcima Armije RBiH.

5

8

7

6

4

3

2

 

Peti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine je bio jedan od korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata u Bosni i Hercegovini.Formiran je Odlukom Predsjedništva RBiH 21. oktobra 1992. godine. Istom odlukom komanda korpusa nalazila se u Bihaću a kao vojna formacija najvišeg ranga obuhvatio je vojne jedinice koje su do tada postojale na području sjeverozapadne Bosne, odnosno Cazinske Krajine i to na način da je okružni štab TO pretpočinjen novoformiranom korpusu a općinski štabovi formiranim brigadama. Dodijeljena zona odgovornosti korpusa obuhvatala je skoro kompletnu Bosansku Krajinu ali se u stvarnoj situaciji prostirala na otprilike 1.150 km2. Dužina granice zone odgovornosti iznosila je oko 180 km a na branjenoj teritoriji živjelo je između 180.000 i 200.000 stanovnika. Tokom cijelog rata, korpus je djelovao u vrlo teškim uslovima, u potpunom okruženju, suprostavljajući se dvostrukom, a u jednom periodu i trostukom neprijatelju.

Tokom operacije “Sana 95”, vođene u jesen 1995. godine, Peti korpus je u potpunosti  porazio srpske snage i oslobodio slijedeće gradove: Bosanski PetrovacKljuč i Bosansku Krupu, da bi na kraju ove operacije u sadejstvu sa Sedmim korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio i Sanski Most. Zbog izrazito teških uslova pri kojima je nastao i djelovao, kao i ostvarenih rezultata, peti korpus smatra se jednim od najuspješnijih i najslavnijih korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Ovo je značajan dan i posebna prilika da se upute riječi hvale za herojsku i časnu borbu  pripadnicima Armije R BiH.Herojska borba i posvećenost ideji slobodne i jedinstvene Bosne i Hercegovine zaslužuje zahvalnost i poštovanje svih nas.