Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
IMG_3976

U Ključu održana javna rasprava o nacrtu Zakona o pravobranilaštvu

Javna rasprava o Nacrtu kantonalnog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravobranilaštvu održana je danas u Ključu. Nosilac izrade ovog Nacrta Zakona je Ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a a javna rasprava održana je za područje općina Sanski Most i Ključ. S toga su na javnoj raspravi učestvovali pravobranioci ovih dvaju općina, uposlenici, te predstavnici nekolicine javnih preduzeća općine Ključ. Izmjene na dosadašnji Zakon o pravobranilaštvu prisutnima je predstavila Tahirza Jakupović pomoćnica ministarstva pravosuđa. Imajući u vidu važnost navedenog propisa u pogledu u pogledu njegove primjene u radu kantonalnog, gradskog/općinskog pravobranilaštva, te činjenice da je proteklo skoro 11 godina od stupanja na snagu Zakona o pravobranilaštvu, pojavili su se opravdani i mnogobrojni razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu.

Neki od razloga su i usaglašavanje Zakona o pravobranilaštvu sa odredbama Zakona o gradu Bihaću, Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, Zakona o državnim službenicima u organima državne službe USK-a, Zakona o visokom obrazovanju USK-a, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim se želi poboljšati osnovni tekst Zakona o pravobranilaštvu u pravcu jasnog definisanja nadležnosti pravobranilaštva, te regulisanja pitanja suspenzije pravobranioca, prava na plaću pravobranioca za vrijeme trajanja suspenzije, davanje ovlaštenja državnim službenicima za obavljanje poslova iz nadležnosti pravobranioca kada je pravobranilac spriječen ili ga nema uopće, blagovremeno objavljivanje oglasa za poziciju katonalnog pravobranioca, obaveznog informisanja zakonodavnog tijela o uočenim problemima i pojavama i slično.

Fahrudin Muhić i Smail Džaferagić, pravobranioci općina Sanski Most i Ključ, iznijeli su svoja mišljenja i prijedbe na tekst nacrta Zakona o pravobranilaštvu koja će resorno ministarstvo razmotriti, eventualno uvažiti ili odbiti, te o svojim odlukama obavijestiti stranke prije upućivanja u skupštinsku proceduru.