Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
vlada fbih

Vlada FBiH danas se izjašnjava o zajmu od 6.000.000 eura kod EBRD-a

Za današnju sjednicu Vlade Federacije BiH, koja je počela u Sarajevu, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije predložilo je nekoliko tačaka.

Jedna od njih je davanje saglasnosti na Projektni zadatak za izradu Energetske strategije Federacije BiH za period 2015.-2035. godina, s projekcijom na 2050. godinu. Cilj je definisanje osnovnih elemenata za izradu Energetske strategije na temelju analize postojećeg stanja, uz uvažavanje unutrašnjih i vanjskih faktora uticaja na energetski sektor FBiH. Projektni zadatak utvrđuje i procedure za izradu, razmatranje i usvajanje ovog strateškog dokumenta.

Bit će razmotrena mogućnost raskidanja Ugovora o komisionom aranžmanu sa Izvozno-kreditnom agencijom BiH (IGA), kako bi Operatoru – Terminalima Federacije d.o.o. Sarajevo bilo omogućeno da postojeća sredstva depozita od četiri miliona KM budu prenamijenjena za obezbjeđenje depozita za novo, povoljnije kreditno zaduženje.

Na dnevnom redu su i informacija o stanju u „Hidrogradnji” d.d. Sarajevo i mogućnosti pokretanja stečajnog postupka za ovo privredno društvo, kao i davanje prethodnih saglasnosti za dodjeli kreditnih dijela sredstava Trajnog revolving fonda za dva privredna društva.

Federalno ministarstvo finansija upoznat će članove Vlade sa više izvještaja za prvi kvartal ove godine. Između ostalog, bit će razmatrani izvještaj o dugu Vlade FBiH i izvršenje Budžeta FBiH.

Predviđeno je izjašnjenje Federalne vlade o zaduženju Federacije BiH za dodatni iznos zajma kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 6.000.000 eura namijenjenog nastavaku finansiranja izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu.

Vlada Federacije BiH će biti upoznata sa zaključcima Vijeća ministara BiH u vezi s pripremnim aktivnostima u proceduri dostave odgovora na Upitnik Evropske komisije.

klix.ba