Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
33

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH ODOBRIO SREDSTVA U IZNOSU OD 50.000 KM JKP „RAD“ d.o.o. KLJUČ

JKP „RAD“ d.o.o. Ključ je dana 07.05.2019.godine uputilo projekat pod nazivom „Jačanje kapaciteta za sakupljanje iskoristivog i komunalnog otpada“, a na osnovu Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019.godinu – JK2019 („Službene novine Federacije BiH- Oglasni dio“ broj: 24/19 od 12.04.2019.godine, dnevni listovi „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, kao i na službenoj stranici Fonda: www.fzofbih.org.ba).

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na svojoj 25.sjednici održanoj dana 30.10.2019.godine, donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019.godinu .

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava ostvarilo je 160 aplikanata kroz 13 Lotova. Među ovih 160 aplikanata je i JKP „RAD“ d.o.o. Ključ sa projektom „Jačanje kapaciteta za sakupljanje iskoristivog i komunalnog otpada“ u sklopu Lota 10. Projekti upravljanje otpadom.

11 22