Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
dom zdravlja

Informacija o stanju u oblasti zdravstvene zaštite na području općine Ključ u 2019.godini

Ova Ustanova organizira i provodi primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva na području općine Ključ,kao svoju trajnu djelatnost i provodi određen nivo sekundarne zdravstvene zaštite kroz organiziranu internističku konsultativno-specijalističku djelatnost sa UV-dijagnostikom.

Kapaciteti i korištenje kapaciteta u ZU ¨ Dom zdravlja ¨ Ključ

ZU Dom zdravlja Ključ pruža usluge na području općine  Ključ za 16.175 stanovnika  po statističkim podacima općine Ključ,od toga je 8093  osiguranih  lica .

U ZU Dom zdravlja  Ključ u 2019.godini  je  ostvareno 263.887 usluga od čega je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti  262.305.

 

ZU Dom zdravlja Ključ najveći dio sredstava ostvaruje putem ugovora sa ZZO USK-a za pružanje zdravstvenih usluga iskljućivo osiguranim licima .Broj osigaranih lica na teritoriji općine Ključ se iz godine u godinu smanjaje te je za očekivati  smanjen priliv sredstava po osnovu ovog ugovora.Osim toga na teritoriji Ključ najveći je broj neosiguranih lica kojima naša ustanova pruža usluge a isti najčešće nemaju sredstava za plaćanje pružene usluge.

Povećanje broja  oboljelog stanovništva čije liječenje stvara veće troškove zdravstvenoj ustanovi,te nemogućnost dodatnog finansiranja kako bi se isti pokrili,stvara s jedne strane pacijente koji su nezadovoljni i s druge strane zdravstvene profesionalce nezadovoljne radi nemogućnosti provođenja kvaliteta koji ne poznaju pomenuti nesklad.

U proteklom periodu ZU Dom zdravlja je kontinuirano i u punom obimu pružao usluge osiguranicima općine Ključ ugovorene sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a.

Uvidom u evidencije vodeća oboljenja na području općine Ključ su:hipertenzija,dijabetes,bolesti štitne žlijezde i kardiovaskularna oboljanja.Broj novotkrivenih dijabetičara u 2019.godini je 20 , a oboljlih od karcinoma je 5 (pet)pacijenata. Ukupan broj umlih lica u 2019.godini je 62 .

Koristeći dodatne tehničke i ljudske kapacitete proširena je paleta usluga koje nisu obuhvaćene paketom ugovorenih usluga(laboratorijske usluge iz domena sekundarne zdravstvene zaštite,što je prije svega benifit za pacijenta zbog udaljenosti Kantonalne bolnice Bihać).