Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
14

JKP „RAD“ d.o.o. Ključ nastavlja realizaciju projekta „Jačanje kapaciteta za sakupljanje iskoristivog i komunalnog otpada“ – nabavljene 564 žute kante

JKP „RAD“ d.o.o. Ključ nastavlja realizaciju projekta „Jačanje kapaciteta za sakupljanje iskoristivog i komunalnog otpada“ – nabavljene 564 žute kante

U sklopu realizacije projekta „Jačanje kapaciteta za sakupljanje iskoristivog i komunalnog otpada“ odobrenog prošle godine od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, u Ključ su 18.maja stigle 564 žute kante od 120 litara. Kante su namijenjene za domaćinstva za odlaganje ambalažnog i sitnijeg elektro otpada i u narednom periodu će biti podijeljene domaćinstvima. Ovaj projekat je od javnog interesa i rađen je u svrhu zaštite i unapređenja životne sredine u skladu sa smjernicama Strategije razvoja općine Ključ 2014.-2023.godina, ispunjenja ciljeva Plana upravljanja otpadom općine Ključ 2015.-2020.godina i Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Ključ – LEAP. Nabavkom ovih kanti stvaramo mogućnosti odvajanja otpada na mjestu nastanka tj. na kućnom pragu. Na ovakav način selektiranja ambalažnog i sitnijeg elektro otpada smanjujemo količine otpada koje se trajno i nepovratno odlažu na gradsku deponiju Peći, te se takav odvojen otpad iskorištava i pretvara u sekundarnu sirovinu. Realizacija projekta je od značaja kako unapređenja poboljšanja komunalnih usluga s jedne strane, te očuvanja zaštite okoliša i zdravlja ljudi i kvalitetnijeg pružanja usluga 15

13

12

11

 

 

 

korisnicima s druge strane.