Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
ii

Naredba Kriznog Staba 18.03.2020

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, a od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dana 17.03.2020.godine, proglašena kao stanje prirodne nesreće na cijelom području Bosne i Hercegovine, analizirajući situaciju na području Unsko-sanskog kantona, u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), na osmoj sjednici, održanoj dana 18.03.2020. godine, donio je sljedeću:
Ova Naredba zamjenjuje Naredbu broj 09-33-3099-3/20 od 17.03.2020. godine.

nn mm ll

 

izvor:vladausk