Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
RADIO WALL

O nama

Radio Ključ služi pravovremenom, istinitom i kvalitetnom informisanju građana općine Ključ.

Radio Ključ je slobodom govora i izražavanja, kvalitetnim i blagovremenim informisanjem, kvalitetom edukativnih i zabavnih sadržaja, medij od javnog interesa koji poštuje i promiče najviše standarde i pravila struke, komu­nikacijska prava građana, kulturu i demokratsku orijentaciju društva.

Osnovni sadržaj Radio Ključa jeste informacija, zabava i edukacija.Odnosno  pravovremeno i istinito informisati javnost; zabaviti, obrazovati i opustiti slušaoce; da, poštujući profesionalna načela i kodekse, na zabavan, dinamičan i zanimljiv način auditorijumu saopšti svoju poruku u radijskoj formi.

 Kraći historijat JP «Radio Ključ»

 

radio3Savezna uprava za radio-veze odobrila je prvu Dozvolu za rad lokalne radio stanice u Ključu, Aktom broj: 02-873 od 07.05. 1970 godine.

Ovom Dozvolom, dozvoljena snaga predajnika iznosila je 0,050 KW, frekvencija emitovanja u rasponu od 525 do 1605 kHz što znači da je emitovanje programa išlo na ultrakratkim talasima. Radio stanica u Ključu svoj program je emitovala dva puta u sedmici, ukupno četiri sata, a početkom devedesetih (na osnovu dostupne arhive) tri dana sa ukupno sedam sati sedmično emitovanog programa (utorak 2 sata, četvrtak 2 sata, nedjelja 3 sata). Broj zaposlenih kretao se u rasponu od četiri do sedam lica u prijeratnom periodu.

18.4.1996. godine Prelazno općinsko vijeće na svojoj sjednici donosi Odluku o osnivanju Javnog preduzeća Radio Ključ. Ovom Odlukom broj: 01-011-40/96 definirana su prava i obaveze Osnivača kao i Javnog preduzeća Radio Ključ. 

Status JP «Radio Ključ»

 

imagesOsnovna djelatnost Preduzeća je radio – televizijska.

Program Radija se emituje na dvije različite frekvencije 94,3 i 99,1 FM.

Aktivnosti preduzeća  :

  • Pripremanje, proizvodnja i prenos vlastitog radio programa i difuzija radio programa drugih radio stranaka,
  • Učešće u zajedničkim programima radio i televizijskih stanica,
  • Razmjena radio programa sa drugim radio stanicama,
  • Emitovanje prigodnih čestitki i saopštenja,
  • Snimanje, presnimavanje i umnožavanje tonskog materijala za potrebe trećih lica,
  •  Iznajmljivanje opreme,
  • Obavljanje drugih poslova kojima se doprinosi razvoju informisanja na području općine Ključ.

Rješenjem broj 017-0-REG-06-000744 od 16.08.2006 godine Radio Ključ je upisan kao JP “Radio Ključ” doo Ključ sa sjedištem u Ključu, ulica Branilaca BiH bb.

Osnivač Predzuzeća je Općinsko vijeće Općine Ključ.

 

Uposlenici:

Hadžić Šejla, direktor

Edhem Bender, novinar

Džemal Jašarević, marketing služba i voditelj-spiker

Zenina Huskić, voditelj-spiker

Edin Krivić, tehnčki realizator